19 Ιουνίου, 2020

Αιτήσεις για: Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Εκπτώσεις που δικαιούστε:

Εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων: έκπτωση 10%

Άνεργοι: έκπτωση 20%

Πολύτεκνοι: έκπτωση 20%

Φοιτητές πανεπιστημίου Αιγαίου 20%

Με την εγγραφή σας στο πρόγραμμα μπορείτε να πιστοποιηθείτε και ως προγραμματιστές Python δωρεάν.

*Οι εκπτωτικές κατηγορίες δε λειτουργούν συνδυαστικά και αθροιστικά.

Όπως αναγράφεται στο Δελτίο Ταυτότητας
Με λατινικούς χαρακτήρες. Όπως αναγράφεται στο Δελτίο Ταυτότητας.
Όπως αναγράφεται στο Δελτίο Ταυτότητας
Οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, Νομός, Χώρα
Click or drag a file to this area to upload.
Δελτίο ανεργίας, πολυτεκνίας, κ.λ. Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε περισσότερα έγγραφα, ενσωματώστε τα σε ένα αρχείο τύπου zip ή rar.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Όροι συμμετοχής.