Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Digital Transformation: Services and Technologies

Αίτηση εγγραφής

Με την αίτηση σας στο πρόγραμμα μπορείτε να παρακολουθήσετε και το μάθημα  προγραμματισμός με Python δωρεάν.

Το πρόγραμμα μοριοδοτείται με δυο μονάδες για διορισμό σε σχολεία [νόμος 4589 άρθρο 57: «επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες»].

Περιγραφή

Τίτλος Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Title Digital Transformation: Services and Technologies
Περίοδος Υλοποίησης Από 01/02/2021 έως 07/11/2021
Διάρκεια σε Μήνες ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

9 Μήνες

Ώρες Επιμόρφωσης 400 ώρες
Επαγγελματική Πιστοποίηση και Μοριοδότηση Τα επιμορφωτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 400 ωρών πιστώνει 20 ECVET.

Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

Δίδακτρα 650 ευρώ (εκπτωτικές κατηγορίες: έκπτωση 20% σε άνεργους, πολύτεκνους και φοιτητές του πανεπιστημίου Αιγαίου, έκπτωση 10% σε προκαταβολή του συνολικού ποσού).

*Ισχύουν 3 δόσεις

Με την αίτηση σας στο πρόγραμμα μπορείτε να παρακολουθήσετε και το μάθημα  προγραμματισμός με Python δωρεάν.

 

Επιστημονικά και  Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος

Ονοματεπώνυμο Χαράλαμπος Σκιάνης
Ιδιότητα* Καθηγητής
Σχολή Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο Νίκη Κυριακού
Email  info-digitaltransformation@aegean.gr  
Γραφείο/Κινητό 2273082255

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, της κοινωνίας και του κράτους. Το πρόγραμμα καλύπτει τις βασικές αρχές της επιστήμης υπολογιστών, την ανάπτυξη λογισμικού, τα σύγχρονα δίκτυα και τις τηλεπικοινωνίες, τις τεχνολογίες διαδικτύου και παγκόσμιου ιστού, το ψηφιακό επιχειρείν και το ψηφιακό μάρκετινγκ, ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας, καθώς και τις κοινωνικές επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης εκπαιδευτικούς που θέλουν να παρακολουθήσουν ένα state-of-the-art πρόγραμμα για μοριοδότηση με δυο μονάδες για διορισμό σε σχολεία. [νόμος 4589 άρθρο 57: «επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες»].

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά Προγράμματος

Ψηφιακός μετασχηματισμός, Επιστήμη Υπολογιστών, Πληροφοριακά Συστήματα, Τηλεπικοινωνίες, Διαδίκτυο, Ψηφιακές τεχνολογίες.

 

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/ηεπιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

1.     Κατανοεί τις βασικές αρχές της επιστήμης υπολογιστών.

2.     Αναπτύσσει λογισμικό σε απλή μορφή.

3.     Σχεδιάζει και υλοποιεί επιχειρηματικά σχέδια βασισμένα στις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες.

4.     Κατανοεί τη λειτουργία των σύγχρονων δικτύων, του διαδικτύου και του υπολογιστικού νέφους.

5.     Κατανοεί τα ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας.

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης Προγράμματος

1.Διαδικασία υλοποίησης της  επιμόρφωσης.

Από απόσταση Ηλεκτρονική Μάθηση (e-Learning).

2. Μέθοδοι υλοποίησης της επιμόρφωσης.

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από ένα σχετικό σύγγραμμα και σχετικές παρουσιάσεις της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά. Κάθε εβδομάδα και μία ενότητα.

3. Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται από δυο μέρη:

α) Αυτοαξιολόγηση: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχιση, κ.τ.λ.

β) Αξιολόγηση: 1 εργασία ανάπτυξης κάθε μήνα και τελικό τεστ αξιολόγησης

Από το αποτέλεσμα των εργασιών και το τελικό τεστ αξιολόγησης, θα προκύψει και ο τελικός βαθμός των εκπαιδευομένων.

Το πρόγραμμα δεν θα τηρεί απουσιολόγιο.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΚΑΘΗΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΙΑΝΗΣ

Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός υπεύθυνος  – Διδάσκων & συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού.

 

ΚΑΘΗΓ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος  – Διδάσκων & συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού.

 

ΚΑΘΗΓ. ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος  –  Διδάσκων & συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού.

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος  – Διδάσκων & συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού.

ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος – Διδάσκων & συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

BSc, MSc, MEd, PhD candidate

Διδάσκων & συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΕΣΑΡΙΤΑΚΗΣ

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος – Διδάσκων & συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος – Διδάσκων & συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

Διδάσκων & συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού.

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΤΑΣ

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος – Διδάσκων & συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού.

Οδηγός Σπουδών

Περίγραμμα Προγράμματος

Διδακτική Ενότητα  1
Τίτλος Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και ο οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός
Περιγραφή

 

Αντικείμενο της πρώτης διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που αλλάζουν σήμερα τις κοινωνίες, τις οικονομίες, το κράτος και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.
Έναρξη 01/02/2021

 

Λήξη 28/02/2021

 

Σύνολο φόρτου εργασίας επιμορφούμενου/ης σε ώρες  

40 ώρες

 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η Ενότητας

 

Σπύρος Κοκολάκης, Καθηγητής.
Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 

Τίτλος συνεδρίας: Η 4η βιομηχανική επανάσταση.

 

Όνομα Διδάσκοντα:

 

Σπύρος Κοκολάκης, Καθηγητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 

Τίτλος συνεδρίας: Επαναστατικές τεχνολογίες στα υλικά, το λογισμικό και τις επικοινωνίες.

 

Όνομα Διδάσκοντα:

 

Σπύρος Κοκολάκης, Καθηγητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3 Τίτλος συνεδρίας: Θεσμοί και ρόλοι που διαμορφώνουν τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Όνομα Διδάσκοντα:

 

Σπύρος Κοκολάκης, Καθηγητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4 Τίτλος συνεδρίας: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους.

 

Όνομα Διδάσκοντα:

 

Σπύρος Κοκολάκης, Καθηγητής.

 

 

Διδακτική Ενότητα  2
Τίτλος Ψηφιακός μετασχηματισμός
Περιγραφή

 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι κύριοι άξονες του ψηφιακού μετασχηματισμού στην οικονομία και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, ο σχεδιασμός καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, το ψηφιακό επιχειρείν και το ψηφιακό μάρκετινγκ, καθώς και ο μετασχηματισμός των σύγχρονων οργανισμών διαμέσου των νέων τεχνολογιών.

 

Έναρξη 01/03/2021

 

Λήξη 04/04/2021

 

Σύνολο φόρτου εργασίας επιμορφούμενου/ης σε ώρες  

50 ώρες

 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η Ενότητας

 

 

Δημήτρης Δρόσος, Επίκουρος Καθηγητής. 

 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 

Τίτλος συνεδρίας: Ψηφιακό επιχειρείν.

 

Όνομα Διδάσκοντα:

Δημήτρης Δρόσος, Επίκουρος Καθηγητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 

Τίτλος συνεδρίας: Επιχειρηματικά μοντέλα και καινοτόμες εφαρμογές στο Διαδίκτυο.

 

Όνομα Διδάσκοντα:

Δημήτρης Δρόσος, Επίκουρος Καθηγητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3 Τίτλος συνεδρίας: Από την ιδέα στη σχεδίαση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Όνομα Διδάσκοντα:

Δημήτρης Δρόσος, Επίκουρος Καθηγητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4 Τίτλος συνεδρίας: Ψηφιακό μάρκετινγκ

 

Όνομα Διδάσκοντα:

Δημήτρης Δρόσος, Επίκουρος Καθηγητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5 Τίτλος συνεδρίας: Πληροφοριακά συστήματα στους σύγχρονους οργανισμούς.

 

Όνομα Διδάσκοντα:

Δημήτρης Δρόσος, Επίκουρος Καθηγητής.

 

Διδακτική Ενότητα  3
Τίτλος Υπολογιστικά συστήματα
Περιγραφή

 

Παρουσιάζονται τα κύρια μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος, το υλικό, το λογισμικό και ο ρόλος του λειτουργικού συστήματος.

 

Έναρξη 05/04/2021

 

Λήξη 09/05/2021

 

Σύνολο φόρτου εργασίας επιμορφούμενου/ης σε ώρες  

50 ώρες

 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η Ενότητας

 

 

Εμμανουήλ Καλλίγερος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής.

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 

Τίτλος συνεδρίας: Υλικό και λογισμικό.

 

Όνομα Διδάσκοντα:

Εμμανουήλ Καλλίγερος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 

Τίτλος συνεδρίας: Τα κύρια μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος: Επεξεργαστής.

 

Όνομα Διδάσκοντα:

Εμμανουήλ Καλλίγερος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3 Τίτλος συνεδρίας: Τα κύρια μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος: Κύρια μνήμη, βοηθητική μνήμη, κρυφή μνήμη.

 

Όνομα Διδάσκοντα:

Εμμανουήλ Καλλίγερος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4 Τίτλος συνεδρίας: Τα κύρια μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος: Συσκευές εισόδου/εξόδου, ελεγκτές, δίαυλοι.

 

Όνομα Διδάσκοντα:

Εμμανουήλ Καλλίγερος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5 Τίτλος συνεδρίας: Το λειτουργικό σύστημα.

 

Όνομα Διδάσκοντα:

Εμμανουήλ Καλλίγερος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής.

 

Διδακτική Ενότητα  4
Τίτλος Ανάπτυξη λογισμικού και γλώσσες προγραμματισμού
Περιγραφή

 

Θα δούμε τον κύκλο ζωής του λογισμικού, τις βασικές αρχές της τεχνολογίας λογισμικού και θα κάνουμε μία σύντομη εισαγωγή στη γλώσσα Python.
Έναρξη 10/05/2021

 

Λήξη 20/06/2021

 

Σύνολο φόρτου εργασίας επιμορφούμενου/ης σε ώρες  

60 ώρες

 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η Ενότητας

 

 

Σπύρος Κοκολάκης, Καθηγητής.

 

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 

Τίτλος συνεδρίας: Τύποι λογισμικού και γλώσσες προγραμματισμού.

 

Όνομα Διδάσκοντα:

Ιωάννης Στύλιος, Μηχ/κός πληροφορικής,  Υπ. Διδ. Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 

Τίτλος συνεδρίας: Εισαγωγή στην τεχνολογία λογισμικού.

 

Όνομα Διδάσκοντα:

Ιωάννης Στύλιος, Μηχ/κός πληροφορικής,  Υπ. Διδ. Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3 Τίτλος συνεδρίας: Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων.

 

Όνομα Διδάσκοντα:

Ιωάννης Στύλιος, Μηχ/κός πληροφορικής,  Υπ. Διδ. Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4 Τίτλος συνεδρίας: Εισαγωγή στην Python.

 

Όνομα Διδάσκοντα:

Ιωάννης Στύλιος, Μηχ/κός πληροφορικής,  Υπ. Διδ. Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5 Τίτλος συνεδρίας: Μεταβλητές και δομές δεδομένων στην Python.

 

Όνομα Διδάσκοντα:

Ιωάννης Στύλιος, Μηχ/κός πληροφορικής,  Υπ. Διδ. Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 6 Τίτλος συνεδρίας: Ροή προγράμματος και συναρτήσεις στην Python.

 

Όνομα Διδάσκοντα:

Ιωάννης Στύλιος, Μηχ/κός πληροφορικής,  Υπ. Διδ. Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ.

 

Διδακτική Ενότητα  5
Τίτλος Βασικές αρχές δικτύων δεδομένων
Περιγραφή

 

Παρουσιάζονται η δομή και η τοπολογία των δικτύων και του διαδικτύου, το μοντέλο αναφοράς TCP/IP και αναλύονται τα επίπεδα μεταφοράς, δικτύου και ζεύξης.

 

Έναρξη 21/06/2021

 

Λήξη 25/07/2021

 

Σύνολο φόρτου εργασίας επιμορφούμενου/ης σε ώρες  

50 ώρες

 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η Ενότητας

 

 

Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής.

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 

Τίτλος συνεδρίας: Τοπολογίες δικτύων και η δομή του Διαδικτύου.

 

Ονόματα Διδασκόντων:

Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής.

Χάρης Μεσαριτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 

Τίτλος συνεδρίας: Υπηρεσίες, πρωτόκολλα δικτύου και τα μοντέλα αναφοράς OSI και TCP/IP.

 

Ονόματα Διδασκόντων:

Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής.

Χάρης Μεσαριτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3 Τίτλος συνεδρίας: Το επίπεδο μεταφοράς.

 

Ονόματα Διδασκόντων:

Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής.

Χάρης Μεσαριτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4 Τίτλος συνεδρίας: Το επίπεδο δικτύου.

 

Ονόματα Διδασκόντων:

Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής.

Χάρης Μεσαριτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5 Τίτλος συνεδρίας: Το επίπεδο ζεύξης.

 

 Ονόματα Διδασκόντων:

Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής.

Χάρης Μεσαριτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής.

 

 

Διδακτική Ενότητα  6
Τίτλος Σύγχρονες τεχνολογίες Διαδικτύου και υπολογιστική νέφους
Περιγραφή

 

Παρουσιάζεται η δομή του Παγκόσμιου Ιστού, η εξέλιξή του (Web 2.0, Web 3.0) και οι τεχνολογίες και εφαρμογές της υπολογιστικής νέφους.

 

Έναρξη 26/07/2021

 

Λήξη 22/08/2021

 

Σύνολο φόρτου εργασίας επιμορφούμενου/ης σε ώρες  

40 ώρες

 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η Ενότητας

 

 

Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής.

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 

Τίτλος συνεδρίας: Εισαγωγή στο Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό: Μοντέλα και πρωτόκολλα.

 

Ονόματα Διδασκόντων:

Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής.

Κυριάκος Κρητικός, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 

Τίτλος συνεδρίας: Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό και διαχείριση εγγράφων.

 

Ονόματα Διδασκόντων:

Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής.

Κυριάκος Κρητικός, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 

Τίτλος συνεδρίας: Η εξέλιξη του Διαδικτύου.

 

Ονόματα Διδασκόντων:

Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής.

Κυριάκος Κρητικός, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4 Τίτλος συνεδρίας: Υπολογιστική νέφους.

 

Ονόματα Διδασκόντων:

Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής.

Κυριάκος Κρητικός, Αναπληρωτής Καθηγητής.

 

Διδακτική Ενότητα  7
Τίτλος Εισαγωγή στα συστήματα τηλεπικοινωνιών
Περιγραφή

 

Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της μετάδοσης σήματος και των συστημάτων τηλεπικοινωνιών.

 

Έναρξη 23/08/2021

 

Λήξη 12/09/2021

 

Σύνολο φόρτου εργασίας επιμορφούμενου/ης σε ώρες  

30 ώρες

 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η Ενότητας

 

 

Δημοσθένης Βουγιούκας, Καθηγητής.

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 

Τίτλος συνεδρίας: Εισαγωγή στις επικοινωνίες.

 

Ονόματα Διδασκόντων:

Δημοσθένης Βουγιούκας, Καθηγητής.

Νικόλαος Νομικός, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 

Τίτλος συνεδρίας: Βασικές αρχές μετάδοσης δεδομένων.

 

Ονόματα Διδασκόντων:

Δημοσθένης Βουγιούκας, Καθηγητής.

Νικόλαος Νομικός, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3 Τίτλος συνεδρίας: Ασύρματη μετάδοση δεδομένων

 

Ονόματα Διδασκόντων:

Δημοσθένης Βουγιούκας, Καθηγητής.

Νικόλαος Νομικός, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής.

 

Διδακτική Ενότητα  8
Τίτλος Σύγχρονες εφαρμογές τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
Περιγραφή

 

Παρουσιάζονται τα σύγχρονα συστήματα τηλεπικοινωνιών για τα ασύρματα δίκτυα, την κινητή τηλεφωνία και τα ευρυζωνικά δίκτυα.

 

Έναρξη 13/09/2021

 

Λήξη 10/10/2021

 

Σύνολο φόρτου εργασίας επιμορφούμενου/ης σε ώρες  

40 ώρες

 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η Ενότητας

 

 

Δημοσθένης Βουγιούκας, Καθηγητής.

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 

Τίτλος συνεδρίας: Ασύρματα συστήματα τηλεπικοινωνιών.

 

Ονόματα Διδασκόντων:

Δημοσθένης Βουγιούκας, Καθηγητής.

Δημήτριος Σκούτας, Επίκουρος Καθηγητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 

Τίτλος συνεδρίας: Κυψελωτά συστήματα.

 

Ονόματα Διδασκόντων:

Δημοσθένης Βουγιούκας, Καθηγητής.

Δημήτριος Σκούτας, Επίκουρος Καθηγητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3 Τίτλος συνεδρίας: Ασύρματα συστήματα αισθητήρων/RFID.

 

Ονόματα Διδασκόντων:

Δημοσθένης Βουγιούκας, Καθηγητής.

Δημήτριος Σκούτας, Επίκουρος Καθηγητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4 Τίτλος συνεδρίας: Δορυφορικά συστήματα.

 

Ονόματα Διδασκόντων:

Δημοσθένης Βουγιούκας, Καθηγητής.

Δημήτριος Σκούτας, Επίκουρος Καθηγητής.

 

 

Διδακτική Ενότητα  9
Τίτλος Ασφάλεια συστημάτων, ιδιωτικότητα και κοινωνικές επιπτώσεις των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
Περιγραφή

 

Αντικείμενο της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των ζητημάτων ασφάλειας και ιδιωτικότητας στα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και στο Διαδίκτυο και η ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Έναρξη 11/10/2021

 

Λήξη 07/11/2021

 

Σύνολο φόρτου εργασίας επιμορφούμενου/ης σε ώρες  

40 ώρες

 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η Ενότητας

 

 

Σπύρος Κοκολάκης, Καθηγητής.

Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 

Τίτλος συνεδρίας: Εισαγωγή στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.

 

Όνομα Διδάσκοντα:

Σπύρος Κοκολάκης, Καθηγητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 

Τίτλος συνεδρίας: Εισαγωγή στην κρυπτογραφία.

 

Όνομα Διδάσκοντα:

Σπύρος Κοκολάκης, Καθηγητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 

Τίτλος συνεδρίας: Ασφάλεια συστημάτων και δικτύων.

 

Όνομα Διδάσκοντα:

Σπύρος Κοκολάκης, Καθηγητής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 

Τίτλος συνεδρίας: Ιδιωτικότητα και οι κοινωνικές επιπτώσεις των πληροφοριακών συστημάτων.

 

Όνομα Διδάσκοντα:

Σπύρος Κοκολάκης, Καθηγητής.