Οι Αιτήσεις του 6ου κύκλου έχουν ξεκινήσει.

Επιμορφωτικά Προγράμματα:
o Data Science with R
o Blockchain Technology
o Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού
o Προγραμματισμός με Python
Οι Αιτήσεις του 50υ κύκλου έχουν ξεκινήσει.
Έναρξη μαθημάτων 29 Νοεμβρίου 2021.
 
https://elearn-aegean.gr/courses/