εξ αποστασεως Προγραμματα Επιμορφωσης στις Συγχρονες Τεχνολογιες

Επιμορφωτικα Προγραμματα

Με την εγγραφή σας σε τρίμηνο και άνω πρόγραμμα μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν και το πρόγραμμα "Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με SPSS" (δώρο αξίας 120 ευρώ).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning)
Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης στις Σύγχρονες Τεχνολογίες

Η εξ αποστάσεως ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση (e-Learning), στηρίζεται σε μια σύγχρονη και ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα (Moodle) όπου βρίσκεται διαθέσιμο για τους συμμετέχοντες το σύνολο του εκπαιδευτικού και του λοιπού υποστηρικτικού υλικού. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί να υποστηρίζει την επικοινωνία των εκπαιδευτών με τους εκπαιδευόμενους, την υποβολή των απαραίτητων ασκήσεων και εργασιών, τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της αξιολόγησης κ.ά. Είναι αυτονόητο ότι τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το λοιπό υποστηρικτικό υλικό είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται για τη διδακτική στήριξη αποτελείται κυρίως από: ένα πλήρες ηλεκτρονικό σύγγραμμα, παρουσιάσεις power point που κατευθύνουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη μελέτη και στην κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού, σύντομες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και εργασίες. Η μέθοδος εκπαίδευσης είναι ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται σταδιακά, ανά εβδομάδα, ακολουθώντας τη ροή του μαθήματος.

Καθηγητές προγραμμάτων

Καθηγ. Σπύρος Κοκολακης

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος των προγραμμάτων – Διδάσκων & συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού.

Ανακοινώσεις