εξ αποστασεως Προγραμματα Επιμορφωσης στις Συγχρονες Τεχνολογιες

Επιμορφωτικα Προγραμματα

Με κάθε αίτηση σε τρίμηνο πρόγραμμα μπορείτε να πιστοποιηθείτε και ως προγραμματιστές Python δωρεάν.
Go to Data Science with R

Data Science with R

Γίνε πιστοποιημένος επιστήμονας δεδομένων! Έναρξη 25/1/2021. Σκοπός του προγράμματος «Data Science with R» είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευομένων στην Επιστήμη των Δεδομένων (Data Science) με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R. Θα δούμε τεχνολογίες και βιβλιοθήκες για Περιγραφικές Αναλύσεις (Descriptive Analytics), προεπεξεργασία (Data Munging) και οπτικοποίηση των δεδομένων (Data Visualization) καθώς και Τεχνολογίες (Hadoop και MapReduce) για Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (Big Data). Επιπλέον, θα δούμε δημοφιλή πακέτα μηχανικής μάθησης (Machine Learning) για Προγνωστικές Αναλύσεις (Predictive Analytics).

Go to Blockchain Technology

Blockchain Technology

Γίνε πιστοποιημένος ειδικός στην τεχνολογία Blockchain! Έναρξη 22/2/2021. Το μάθημα Blockchain technology είναι ένα ολοκληρωμένο online μάθημα για την τεχνολογία blockchain και τις πρακτικές εφαρμογές της. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες πάνω στην τεχνολογία blockchain ώστε να κατανοούν τα πλεονεκτήματά της και να σχεδιάζουν πρακτικές λύσεις τόσο για επιχειρήσεις όσο και για την δημόσια διοίκηση.

Go to Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Έναρξη 01/02/2021. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, της κοινωνίας και του κράτους. Το πρόγραμμα μοριοδοτείται επίσης και με δυο μονάδες για διορισμό σε σχολεία [νόμος 4589 άρθρο 57}.

Go to Python Programming

Python Programming

Γίνε πιστοποιημένος προγραμματιστής Python! Έναρξη 22/2/2021. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση φοιτητών/φοιτητριών και επαγγελματιών στην γλώσσα προγραμματισμού Python. Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν προχωρημένα θέματα προγραμματισμού ενώ με το πέρας του προγράμματος θα είναι σε θέση να αναπτύξουν δικά τους προγράμματα με την πιο περιζήτητη γλώσσα της εποχής.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning)
Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης στις Σύγχρονες Τεχνολογίες

Η εξ αποστάσεως ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση (e-Learning), στηρίζεται σε μια σύγχρονη και ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα (Moodle) όπου βρίσκεται διαθέσιμο για τους συμμετέχοντες το σύνολο του εκπαιδευτικού και του λοιπού υποστηρικτικού υλικού. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί να υποστηρίζει την επικοινωνία των εκπαιδευτών με τους εκπαιδευόμενους, την υποβολή των απαραίτητων ασκήσεων και εργασιών, τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της αξιολόγησης κ.ά. Είναι αυτονόητο ότι τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το λοιπό υποστηρικτικό υλικό είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται για τη διδακτική στήριξη αποτελείται κυρίως από: ένα πλήρες ηλεκτρονικό σύγγραμμα, παρουσιάσεις power point που κατευθύνουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη μελέτη και στην κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού, σύντομες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και εργασίες. Η μέθοδος εκπαίδευσης είναι ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται σταδιακά, ανά εβδομάδα, ακολουθώντας τη ροή του μαθήματος.

Καθηγητές προγραμμάτων

Καθηγ. Σπύρος Κοκολακης

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος των προγραμμάτων – Διδάσκων & συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού.

Ανακοινώσεις