εξ αποστασεως Προγραμματα Επιμορφωσης στις Συγχρονες Τεχνολογιες

Επιμορφωτικα Προγραμματα

Με κάθε αίτηση σε τρίμηνο πρόγραμμα μπορείτε να πιστοποιηθείτε και ως προγραμματιστές Python δωρεάν.
Go to Data Science with R

Data Science with R

Έναρξη 14-02-2022. Σκοπός του προγράμματος «Data Science with R» είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευομένων στην Επιστήμη των Δεδομένων (Data Science) με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R. Θα δούμε τεχνολογίες και βιβλιοθήκες για Περιγραφικές Αναλύσεις (Descriptive Analytics), προεπεξεργασία (Data Munging) και οπτικοποίηση των δεδομένων (Data Visualization) καθώς και Τεχνολογίες (Hadoop και MapReduce) για Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (Big Data). Επιπλέον, θα δούμε δημοφιλή πακέτα μηχανικής μάθησης (Machine Learning) για Προγνωστικές Αναλύσεις (Predictive Analytics).

Go to Blockchain Technology

Blockchain Technology

Έναρξη 14-02-2022. Το μάθημα Blockchain technology είναι ένα ολοκληρωμένο online μάθημα για την τεχνολογία blockchain και τις πρακτικές εφαρμογές της. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες πάνω στην τεχνολογία blockchain ώστε να κατανοούν τα πλεονεκτήματά της και να σχεδιάζουν πρακτικές λύσεις τόσο για επιχειρήσεις όσο και για την δημόσια διοίκηση.

Go to Python Programming

Python Programming

Έναρξη 14-02-2022. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση φοιτητών/φοιτητριών και επαγγελματιών στην γλώσσα προγραμματισμού Python. Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν προχωρημένα θέματα προγραμματισμού ενώ με το πέρας του προγράμματος θα είναι σε θέση να αναπτύξουν δικά τους προγράμματα με την πιο περιζήτητη γλώσσα της εποχής.

Go to Προχωρημένη Python με εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση

Προχωρημένη Python με εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση

Έναρξη 14-02-2022. Γίνε προγραμματιστής Python με εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση! Οι εκπαιδευόμενες-οι θα γνωρίσουν βιβλιοθήκες της Python για Μηχανική Μάθηση (Scikit-learn, Tensorflow, keras). Θα μάθουν να κάνουν Προεπεξεργασία Δεδομένων (Data Munging), Οπτικοποίηση Δεδομένων (Data Visualization) καθώς και Προγνωστική Ανάλυση (Predictive Analytics) με χρήση αλγορίθμων Μηχανικής μάθησης.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning)
Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης στις Σύγχρονες Τεχνολογίες

Η εξ αποστάσεως ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση (e-Learning), στηρίζεται σε μια σύγχρονη και ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα (Moodle) όπου βρίσκεται διαθέσιμο για τους συμμετέχοντες το σύνολο του εκπαιδευτικού και του λοιπού υποστηρικτικού υλικού. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί να υποστηρίζει την επικοινωνία των εκπαιδευτών με τους εκπαιδευόμενους, την υποβολή των απαραίτητων ασκήσεων και εργασιών, τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της αξιολόγησης κ.ά. Είναι αυτονόητο ότι τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το λοιπό υποστηρικτικό υλικό είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται για τη διδακτική στήριξη αποτελείται κυρίως από: ένα πλήρες ηλεκτρονικό σύγγραμμα, παρουσιάσεις power point που κατευθύνουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη μελέτη και στην κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού, σύντομες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και εργασίες. Η μέθοδος εκπαίδευσης είναι ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται σταδιακά, ανά εβδομάδα, ακολουθώντας τη ροή του μαθήματος.

Καθηγητές προγραμμάτων

Καθηγ. Σπύρος Κοκολακης

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος των προγραμμάτων – Διδάσκων & συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού.

ΑΝΑΠ. ΚΑΘΗΓ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΔΑ

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος των προγραμμάτων – Διδάσκων & συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού των προγραμμάτων.

Ανακοινώσεις