Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ChatGPT) στην Εκπαίδευση 

Αίτηση εγγραφής

Παράταση εγγραφών έως 10/6/2024.

Με την εγγραφή σας  μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν και το πρόγραμμα Τεχνολογία Blockchain (δώρο αξίας 350 ευρώ).

 

Περιγραφή

 

Τίτλος Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ChatGPT) στην Εκπαίδευση 
Title Artificial Intelligence Applications (ChatGPT) in Education
Περίοδος Υλοποίησης Από 20/5/2024 έως 19/12/2024
Διάρκεια σε Μήνες & ECVET 7 Μήνες

ECVET: 12

Ώρες Επιμόρφωσης 300 ώρες
Μέθοδος διδασκαλίας Το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα, χωρίς την υποχρέωση παρακολούθησης διαλέξεων.
Δίδακτρα 450 ευρώ *Ισχύουν 3 δόσεις και εκπτώσεις:

Εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων: έκπτωση 20%

Πρόωρη εγγραφή, δηλαδή πληρωμή τουλάχιστον της 1ης δόσης, έως και 1 μήνα πριν την έναρξη του προγράμματος: έκπτωση 20%

Φοιτητές: έκπτωση 20%

Άνεργοι: έκπτωση 20%

Πολύτεκνοι: έκπτωση 20%

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων: έκπτωση 15%

AMEA: έκπτωση 20%

Με την εγγραφή σας  μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν και το πρόγραμμα Τεχνολογία Blockchain (δώρο αξίας 350 ευρώ).


Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Οι καινοτόμες δυνατότητες επεξεργασίας φυσικής γλώσσας του ChatGPT καθορίζουν ήδη τον ρυθμό εξέλιξης σε διάφορους τομείς, όπως: η εκπαίδευση, ο καλλιτεχνικός χώρος,  η επιστημονική έρευνα και άλλους. Το πρόγραμμα Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ChatGPT) στην Εκπαίδευση απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς με στόχο να μάθουν τις πολλαπλές δυνατότητες με τις οποίες το ChatGPT μπορεί να ενισχύσει την εκπαιδευτική εμπειρία. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν πάνω στον τρόπο αξιοποίησης του ChatGPT για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου. Θα ανακαλύψουν τρόπους δημιουργίας εξατομικευμένων εκπαιδευτικών εμπειριών για τους μαθητές και πώς να αυτοματοποιούν τη διαδικασία αξιολόγησης και ανατροφοδότησης. Επιπλέον, το μάθημα θα εξετάσει ζητήματα ηθικής και νομικής φύσης που σχετίζονται με τη χρήση του ChatGPT στην εκπαίδευση.

Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να ανακαλύψουν τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει το ChatGPT στο πεδίο της εκπαίδευσης και να ενισχύσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους και την πρόσβασή τους σε πληροφορίες. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι πλήρως εξοικειωμένοι με το πώς τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να μεταμορφώσουν τον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης, προσφέροντας μια βελτιωμένη εκπαιδευτική εμπειρία για εκπαιδευτές και μαθητές.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να πιστοποιηθούν ως ειδικοί σε Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση με το ChatGPT. Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να παρακολουθήσουν ένα state-of-the-art πρόγραμμα για μοριοδότηση.

Με τη λήψη του πιστοποιητικού επιμόρφωσης του προγράμματος Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ChatGPT) στην Εκπαίδευση, τοποθετείτε τον εαυτό σας στην πρωτοπορία αυτού του ταχέως εξελισσόμενου τομέα.

Μοριοδότηση:
Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος εξασφαλίζει:
• Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.
• Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, Κεφάλαιο Ε’ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019)
• Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’αριθμ Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019).
• Ένα (1) μόριο ανά σεμινάριο, και έως δύο (2) μόρια κατ’ ανώτατο όριο, στην επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων σύμφωνα με τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136, Α’, 3.08.2021).

 

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος “Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ChatGPT) στην Εκπαίδευση” επιδιώκουν την επίτευξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες. Οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση:

Τεχνητή Νοημοσύνη και ChatGPT:
• Να κατανοήσουν την έννοια της Τεχνητής Νοημοσύνης και τον ρόλο της στην κοινωνία.
• Να γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.
• Να γνωρίσουν το μοντέλο ChatGPT και να κατανοήσουν τις δυνατότητές του.

Λειτουργία και Εφαρμογές του ChatGPT:
• Να αναλύουν τους τρόπους λειτουργίας του ChatGPT.
• Να εξηγήσουν τη βασική λειτουργία του μοντέλου ChatGPT.
• Να γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές πίσω από τη λειτουργία του μοντέλου.

Προκλήσεις και Ευκαιρίες της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση:
• Να αναγνωρίζουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση.
• Να εξετάσουν τρόπους με τους οποίους η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για τη βελτίωση της εκπαίδευσης.
• Να αναγνωρίζουν την κακή χρήση του ChatGPT στην εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το «ChatGPT plagiarism» ενισχύοντας την ικανότητά τους να διαχειρίζονται αυτά τα ζητήματα.

Μελλοντικές Εξελίξεις και Καινοτομία:
• Να γνωρίζουν τις τεχνολογικές εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και να αναλύουν τον αντίκτυπό τους στην εκπαίδευση.
• Να εξερευνήσουν προοπτικές για την καινοτομία στη διαδικασία της μάθησης.

Εφαρμογές στον Πραγματικό Κόσμο:
• Να γνωρίζουν πραγματικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση.
• Να συζητήσουν την επίδραση των τεχνολογιών στο μέλλον της μάθησης και της διδασκαλίας.

.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΚΑΘΗΓ. ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ

Ακαδημαϊκός και επιστημονικός υπεύθυνος των προγραμμάτων.

ΑΝΑΠ. ΚΑΘΗΓ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΔΑ

Maria Karyda
Ακαδημαϊκός υπεύθυνος των προγραμμάτων.

ΔΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

BSc, MSc, MEd, PhD

Διδάσκων & συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού των προγραμμάτων.

 

ΌΛΓΑ ΘΑΝΟΥ MSc.

Διδάσκουσα & συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού.

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης Προγράμματος

1.Διαδικασία υλοποίησης της  επιμόρφωσης

Η εξ αποστάσεως ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση (e-Learning), θα στηρίζεται σε μια σύγχρονη και ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα (Moodle) όπου θα βρίσκεται διαθέσιμο για τους συμμετέχοντες το σύνολο του εκπαιδευτικού και του λοιπού υποστηρικτικού υλικού. Η πλατφόρμα αυτή θα μπορεί να υποστηρίζει και την επικοινωνία των εκπαιδευτών με τους εκπαιδευόμενους, την υποβολή των απαραίτητων ασκήσεων και εργασιών, τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της αξιολόγησης κ.ά. Είναι αυτονόητο ότι τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το λοιπό υποστηρικτικό υλικό είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

2. Μέθοδοι υλοποίησης της επιμόρφωσης

Το εκπαιδευτικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί για τη διδακτική στήριξη θα είναι κυρίως:

 • Πλήρες ηλεκτρονικό σύγγραμμα.
 • Παρουσιάσεις power point που θα κατευθύνουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη μελέτη και στην κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού.
 • Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με βιντεοδιαλέξεις.
 • Σύντομες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και εργασίες.
 • Η μέθοδος εκπαίδευσης είναι η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό υλικό θα διατίθεται σταδιακά, ανά εβδομάδα, ακολουθώντας τη ροή του μαθήματος.
3. Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται από τρία μέρη:

α) Αυτοαξιολόγηση: 5 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχιση, κ.τ.λ.

β) Αξιολόγηση: 1 εργασία ανάπτυξης κάθε μήνα.

γ) Τελική εργασία.

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το αποτέλεσμα των εβδομαδιαίων εργασιών και της τελικής εργασίας. Το πρόγραμμα δεν θα διατηρεί απουσιολόγιο.

Οδηγός Σπουδών

Περίγραμμα Προγράμματος

 

Διδακτική ενότητα 1: Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Βασικές Έννοιες

Περιγραφή:

Αυτή η διδακτική ενότητα προσφέρει μια ευρεία εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και επικεντρώνεται στις βασικές έννοιες που διαμορφώνουν αυτόν τον σημαντικό τομέα. Οι επιμορφούμενοι θα αποκτήσουν κατανόηση για τον ρόλο της ΤΝ στην εκπαίδευση και τον ευρύτερο κόσμο και θα εξερευνήσουν παραδείγματα που αναδεικνύουν τη σημασία της.

Μαθησιακοί Στόχοι:

 • Κατανόηση της έννοιας της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και της ευρύτερης επίδρασής της στην κοινωνία.
 • Αναγνώριση των κύριων τομέων όπου η ΤΝ εφαρμόζεται, όπως η ρομποτική, η αυτοματοποίηση και η επεξεργασία φυσικής γλώσσας.
 • Κατανόηση της σημασίας της μηχανικής μάθησης ως βασικής τεχνικής της ΤΝ και αναγνώριση των εφαρμογών της στην εκπαίδευση.
 • Ανάλυση της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και κατανόηση πώς αυτή η τεχνική εξυπηρετεί τη διαχείριση γλωσσικού περιεχομένου στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο η ΤΝ βοηθά στην προσαρμογή της διαδικασίας εκπαίδευσης στις ατομικές ανάγκες των μαθητών.

Οι παραπάνω μαθησιακοί στόχοι στοχεύουν στην κατανόηση των βασικών αρχών της Τεχνητής Νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης και των εφαρμογών τους στην εκπαίδευση.

Μάθημα 1: Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη

 • Επισκόπηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των βασικών της στόχων.
 • Ανάλυση του ρόλου της ΤΝ στη σύγχρονη κοινωνία και στον τομέα της εκπαίδευσης.
 • Αντίληψη των δυνατοτήτων που προσφέρει η ΤΝ για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Μάθημα 2: Βασικές Έννοιες Τεχνητής Νοημοσύνης

 • Εισαγωγή στη μηχανική μάθηση και την αυτοματοποιημένη μάθηση.
 • Κατανόηση της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και της σημασιολογικής ανάλυσης κειμένου.
 • Εξερεύνηση παραδειγμάτων εφαρμογών, όπως η αναγνώριση προτύπων και η πρόβλεψη, με χρήση ΤΝ.

Μάθημα 3: Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση

 • Ανάλυση πώς η ΤΝ μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Εξερεύνηση παραδειγμάτων προσαρμοσμένης εκπαίδευσης και παροχής ατομικής υποστήριξης σε μαθητές.

Μάθημα 4: Παραδείγματα Εφαρμογών ΤΝ στην Εκπαίδευση

 • Κατανόηση πώς η ΤΝ μπορεί να ενσωματωθεί στον εκπαιδευτικό τομέα.
 • Επισκόπηση διαφορετικών πεδίων όπου η ΤΝ μπορεί να εφαρμοστεί για τη βελτίωση της διαδικασίας της μάθησης.

 

Διδακτική ενότητα 2: Εισαγωγή στο ChatGPT και σε Βασικές Έννοιες

Περιγραφή:

Στην δεύτερη διδακτική ενότητα, θα γίνει μια εισαγωγή στον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης και σε βασικές έννοιες που αφορούν στο ChatGPT. Στη διάρκεια αυτής της ενότητας, θα αναλύσουμε δεοντολογικά διλήμματα που σχετίζονται με τη χρήση της τεχνολογίας ChatGPT και της τεχνητής νοημοσύνης γενικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης. Θα εξετάσουμε πώς η ανάπτυξη και η χρήση αυτών των τεχνολογιών μπορεί να επηρεάσει ηθικά και κοινωνικά θέματα, όπως: η ιδιωτικότητα των δεδομένων, η διαφοροποίηση, και η αναπαραγωγή των προκαταλήψεων. Τέλος, θα αξιολογήσουμε την τεχνολογία ChatGPT και τη χρήση της στον εκπαιδευτικό χώρο από διάφορες οπτικές, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στη μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών.

Μαθησιακοί Στόχοι:

 • Κατανόηση του ChatGPT και των εφαρμογών του.
 • Εξοικείωση με το μοντέλο ChatGPT και τις δυνατότητες του.
 • Γνώση της ιστορικής εξέλιξης του ChatGPT.
 • Δεοντολογικά διλήμματα και αξιολόγηση της επίδρασης της τεχνολογίας στους μαθητές και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Μάθημα 5: Εισαγωγή στο ChatGPT

 • Εισαγωγή στο μάθημα και στις βασικές έννοιες.
 • Ιστορική αναδρομή στην ανάπτυξη του ChatGPT.
 • Παρουσίαση του μοντέλου ChatGPT και των δυνατοτήτων του.

Μάθημα 6: Λειτουργία και Εφαρμογές του ChatGPT

 • Εισαγωγή στις Εφαρμογές του ChatGPT.
 • Πρακτικές εφαρμογές του ChatGPT σε διάφορους τομείς.
 • Ανάλυση του τρόπου λειτουργίας του ChatGPT.
 • Παραδείγματα χρήσης για δημιουργία κειμένου, απαντήσεις σε ερωτήσεις και περαιτέρω ανάπτυξη ιδεών.
 • Mobile ChatGPT.
 • Οι επεκτάσεις του ChatGPT στον Chrome.

Μάθημα 7: Εισαγωγή στο API του ChatGPT

 • Εισαγωγή στο API του ChatGPT.
 • Απαραίτητες βοηθητικές τεχνολογίες.
 • Αλληλεπίδραση με το API του ChatGPT.

Μάθημα 8: Δεοντολογικά διλήμματα και αξιολόγηση της τεχνολογίας

 • Κατανόηση των ηθικών ζητημάτων και ηθικών προκλήσεων που σχετίζονται με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.
 • Ηθικές και κοινωνικές πτυχές της χρήσης του ChatGPT.
 • Δυνατότητες και περιορισμοί της τεχνολογίας ChatGPT.
 • Aντιμετώπιση των προκλήσεων.

 

Διδακτική ενότητα 3: Εφαρμογές του ChatGPT

Περιγραφή:

Στη διδακτική ενότητα 3 οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τις ποικίλες εφαρμογές της τεχνολογίας ChatGPT και θα αναπτύξουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν την τεχνολογία αυτή στις δικές τους δημιουργικές προσπάθειες.

Μαθησιακοί Στόχοι:

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσουν τις Εφαρμογές του ChatGPT: Κατανοήσουν το εύρος των πεδίων όπου μπορεί να εφαρμοστεί το ChatGPT.
 • Δημιουργία Περιεχομένου με το ChatGPT: Εκπαιδευτούν να χρησιμοποιούν το ChatGPT για τη γραφή και τη δημιουργία περιεχομένου, όπως άρθρα, δοκίμια, κείμενα για ιστολόγια και κοινωνικά μέσα.
 • Χρησιμοποιούν διάφορες εφαρμογές του ChatGPT: Θα δούμε διάφορες εφαρμογές του ChatGPT σε πολλούς τομείς.

Μάθημα 9: Εφαρμογές για γραφή και δημιουργία περιεχομένου με το ChatGPT

 • Εφαρμογές για τη δημιουργία περιεχομένου με το ChatGPT.
 • Πώς να χρησιμοποιείτε το ChatGPT για τη γραφή διαφόρων ειδών περιεχομένου.
 • Δημιουργία άρθρων, δοκιμίων και περιεχομένου κοινωνικών μέσων με τη βοήθεια του ChatGPT

Μάθημα 10: Εφαρμογές του ChatGPT στον Τομέα της Πληροφορικής (Προγραμματισμός)

 • Πως το ChatGPT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον Προγραμματισμό.
 • Διάφορες χρήσεις του ChatGPT ως εργαλείου για την παροχή πληροφοριών και βοήθειας σε θέματα προγραμματισμού.

Μάθημα 11: Εφαρμογές του ChatGPT για οπτικές απεικονίσεις από περιγραφές

 • Θα δούμε διάφορες εφαρμογές του DALL·E για οπτικές απεικονίσεις από περιγραφές.

Μάθημα 12: Χρήση του ChatGPT σε εφαρμογές παραγωγικότητας

 • Χρήση του ChatGPT σε διάφορες εφαρμογές παραγωγικότητας.

Μάθημα 13: Χρήση του ChatGPT στην επιστημονική έρευνα

 • Εξερεύνηση προχωρημένων εφαρμογών του ChatGPT στην επιστημονική έρευνα.

Διδακτική ενότητα 4: Καινοτομία στην Εκπαίδευση με την ΤΝ

Περιγραφή:

Στη διδακτική ενότητα 4, θα εξερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) μπορεί να εφαρμοστεί και να καινοτομήσει στον τομέα της εκπαίδευσης. Εστιάζοντας στο ChatGPT, θα αναλύσουμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο και πώς μπορεί να ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μαθησιακοί Στόχοι:

 • Ανάλυση των πεδίων όπου μπορεί να παρέχει υποστήριξη και συμβουλές στους μαθητές.
 • Εκμάθηση της διαδικασίας ενσωμάτωσής του σε διάφορες εκπαιδευτικές πλατφόρμες ή εφαρμογές.
 • Δημιουργία δυνατότητας διαλόγου με εκπαιδευτικά Chatbots με τη χρήση του ChatGPT.

Μάθημα 14: Εφαρμογές του ChatGPT στον Εκπαιδευτικό Τομέα 

 • Πως το ChatGPT μπορεί να συμβάλει στην παροχή εκπαιδευτικού περιεχομένου και υποστήριξης.
 • Εφαρμογές του ChatGPT στον εκπαιδευτικό τομέα.
 • Εξερεύνηση εφαρμογών που ενσωματώνουν το ChatGPT σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και μαθήματα.

Μάθημα 15: Χρήση εφαρμογών του ChatGPT στον Εκπαιδευτικό Τομέα 

 • Θα δούμε συγκεκριμένες εφαρμογές και τη χρήση τους.
 • Εφαρμογή του ChatGPT σε διάφορα ακαδημαϊκά αντικείμενα.

Εβδομάδα 16: Δημιουργία εκπαιδευτικών εφαρμογών με το ChatGPT

 • Δημιουργία εφαρμογών για εξατομικευμένες απαντήσεις και συμβουλές.
 • Χρήση ειδικών προσαρμοσμένων παραδειγμάτων για βελτιωμένη απόκριση του μοντέλου.

Εβδομάδα 17: Ενσωμάτωση εφαρμογών του ChatGPT σε ιστοσελίδες 

 • Ενσωμάτωση εφαρμογών του ChatGPT σε ιστοσελίδες WordPress μέσω plugins.

Εβδομάδα 18: Εκπαιδευτικά Chatbots και προσωπικοί βοηθοί

 • Επισκόπηση εκπαιδευτικών Chatbots.
 • Κατανόηση πώς οι προσωπικοί βοηθοί μπορούν να παρέχουν ατομική υποστήριξη στους μαθητές μέσω της ΤΝ.

Διδακτική ενότητα 5: Προκλήσεις, Επιπτώσεις και Μελλοντικές Εξελίξεις

Περιγραφή:

Σε αυτήν την ενότητα, θα αναλύσουμε τα ηθικά και νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση του ChatGPT στην εκπαίδευση. Τα ζητήματα αυτά περιλαμβάνουν την εκπόνηση των παρακάτω κύριων θεμάτων: κατανόηση ηθικών ζητημάτων, ανίχνευση κακής χρήσης του ChatGPT, ενημέρωση για τον χειρισμό της κακής χρήσης, αναγνώριση νομικών πτυχών και εξερεύνηση τρόπων ασφαλούς χρήσης του ChatGPT.

Μαθησιακοί Στόχοι:

 • Κατανόηση των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση.
 • Κατανόηση του πώς ανιχνεύεται η κακή χρήση του ChatGPT με εργαλεία για ChatGPT plagiarism.
 • Ενημέρωση για το πώς αντιμετωπίζεται η κακή χρήση του ChatGPT στην εκπαίδευση.

Μάθημα 19: Κακή χρήση και προληπτικά μέτρα με το ChatGPT

 • Προστασία της εκπαιδευτικής διαδικασίας από κακή χρήση του ChatGPT.
 • Παρουσίαση των εργαλείων ανίχνευσης “ChatGPT plagiarism” και πώς λειτουργούν.
 • Συζήτηση περί της σημασίας της πρόληψης και των εργαλείων που βοηθούν στην εξάλειψη αντιγραφής και απάτης.

Μάθημα 20: Μελλοντικές εξελίξεις και καινοτομία

 • Εξελίξεις στην τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης και τον αντίκτυπο τους στην εκπαίδευση.
 • Προοπτικές για την καινοτομία στη διαδικασία της μάθησης.

 

Διδακτική ενότητα 6: Θεωρία και Σχεδιασμός Διδακτικών Σεναρίων

Περιγραφή:

Στη διδακτική ενότητα 6, θα δούμε τη θεωρία και τη διαδικασία σχεδιασμού διδακτικών σεναρίων με στόχο να επιτευχθεί μια πιο δυναμική και ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική διαδικασία.

Μαθησιακοί Στόχοι:

 • Κατανόηση της σημασίας των διδακτικών σεναρίων στη διαδικασία της εκπαίδευσης.
 • Μελέτη των βασικών αρχών και τεχνικών σχεδιασμού διδακτικών σεναρίων.

Μάθημα 21: Θεωρία και σχεδιασμός διδακτικών σεναρίων

 • Εισαγωγή στην έννοια των διδακτικών σεναρίων και της σημασίας τους στην εκπαίδευση.
 • Μελέτη των βασικών αρχών του σχεδιασμού διδακτικών σεναρίων.

Μάθημα 22: Δομή και στοιχεία των διδακτικών σεναρίων 

 • Καθορισμός των βασικών στοιχείων ενός διδακτικού σεναρίου.
 • Δημιουργία βήμα προς βήμα μιας δομής σεναρίου.

 

Διδακτική ενότητα 7: Πρακτική Εφαρμογή με Διδακτικά Σενάρια Χρησιμοποιώντας το ChatGPT – Τελικό project

Περιγραφή:

Στη διδακτική ενότητα 7, οι επιμορφούμενοι/ες θα εφαρμόσουν και θα ενισχύσουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, επικεντρώνοντας στην πρακτική εφαρμογή των διδακτικών σεναρίων. Μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων και εργασιών, οι επιμορφούμενοι/ες θα σχεδιάσουν και θα αξιολογήσουν ένα πλήρες διδακτικό σενάριο με τη χρήση του ChatGPT.

Μαθησιακοί Στόχοι:

 • Σχεδίαση και υλοποίηση ενός πλήρους διδακτικού σεναρίου που ενσωματώνει το ChatGPT.
 • Ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης και της ικανότητας σχεδιασμού δομημένης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Μάθημα 23: Πρακτική εφαρμογή: σχεδιασμός ενός διδακτικού σεναρίου

 • Οδηγοί και βήματα για τη σχεδίαση ενός διδακτικού σεναρίου με χρήση του ChatGPT.

Μάθημα 24: Δημιουργία υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού των διδακτικών σεναρίων με το ChatGPT

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού των διδακτικών σεναρίων με το ChatGPT.

Τελικό Project: Σχεδιασμός διδακτικού σεναρίου και υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με τη Χρήση του ChatGPT

 • Στο πλαίσιο του τελικού project, οι επιμορφούμενοι, θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν ένα πλήρες διδακτικό σενάριο καθώς και το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό με το ChatGPT. Αυτό το διδακτικό σενάριο μπορεί να αφορά ένα από τα ακαδημαϊκά αντικείμενα που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος (π.χ. μαθηματικά, φυσική, καλλιτεχνικά, κ.α).