Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ChatGPT) στην Εκπαίδευση 

Με την εγγραφή σας στο πρόγραμμα μπορείτε να πιστοποιηθείτε και ως προγραμματιστές Python δωρεάν.

Αίτηση εγγραφής

 

Περιγραφή

 

 

Τίτλος Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ChatGPT) στην Εκπαίδευση 
Title Artificial Intelligence Applications (ChatGPT) in Education
Περίοδος Υλοποίησης Από 04/12/2023 έως 03/07/2024
Διάρκεια σε Μήνες & ECVET 7 Μήνες

ECVET: 12

Ώρες Επιμόρφωσης 300 ώρες
Μέθοδος διδασκαλίας Το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα, χωρίς την υποχρέωση παρακολούθησης διαλέξεων.
Δίδακτρα 450 ευρώ *Ισχύουν 3 δόσεις και εκπτώσεις:

Εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων: έκπτωση 20%

Πρόωρη εγγραφή, δηλαδή πληρωμή τουλάχιστον της 1ης δόσης, έως και 1 μήνα πριν την έναρξη του προγράμματος: έκπτωση 20%

Φοιτητές: έκπτωση 20%

Άνεργοι: έκπτωση 20%

Πολύτεκνοι: έκπτωση 20%

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων: έκπτωση 20%

AMEA: έκπτωση 20%

Με την εγγραφή σας σε τρίμηνο πρόγραμμα μπορείτε να πιστοποιηθείτε και ως προγραμματιστές Python δωρεάν.


Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτές με στόχο να μάθουν τις πολλαπλές δυνατότητες με τις οποίες το ChatGPT μπορεί να ενισχύσει την εκπαιδευτική εμπειρία. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν πάνω στον τρόπο αξιοποίησης του ChatGPT για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου. Θα ανακαλύψουν τρόπους δημιουργίας εξατομικευμένων εκπαιδευτικών εμπειριών για τους μαθητές και πώς να αυτοματοποιούν τη διαδικασία αξιολόγησης και ανατροφοδότησης. Επιπλέον, το μάθημα θα εξετάσει ζητήματα ηθικής και νομικής φύσης που σχετίζονται με τη χρήση του ChatGPT στην εκπαίδευση.

Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να ανακαλύψουν τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει το ChatGPT στο πεδίο της εκπαίδευσης και να ενισχύσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους και την πρόσβασή τους σε πληροφορίες. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι πλήρως εξοικειωμένοι με το πώς τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να μεταμορφώσουν τον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης, προσφέροντας μια βελτιωμένη εκπαιδευτική εμπειρία για εκπαιδευτές και μαθητές.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να πιστοποιηθούν ως ειδικοί σε Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση με το ChatGPT. Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να παρακολουθήσουν ένα state-of-the-art πρόγραμμα για μοριοδότηση.

Μοριοδότηση:
Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος εξασφαλίζει:
• Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.
• Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, Κεφάλαιο Ε’ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019)
• Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’αριθμ Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019).
• Ένα (1) μόριο ανά σεμινάριο, και έως δύο (2) μόρια κατ’ ανώτατο όριο, στην επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων σύμφωνα με τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136, Α’, 3.08.2021).

 

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος “Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ChatGPT) στην Εκπαίδευση” επιδιώκουν την επίτευξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες. Οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση:

Τεχνητή Νοημοσύνη και ChatGPT:
• Να κατανοήσουν την έννοια της Τεχνητής Νοημοσύνης και τον ρόλο της στην κοινωνία.
• Να γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.
• Να γνωρίσουν το μοντέλο ChatGPT και να κατανοήσουν τις δυνατότητές του.

Λειτουργία και Εφαρμογές του ChatGPT:
• Να ανάλυουν τους τρόπους λειτουργίας του ChatGPT.
• Να εξηγήσουν τη βασική λειτουργία του μοντέλου ChatGPT.
• Να γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές πίσω από τη λειτουργία του μοντέλου.

Εξατομικευμένη Μάθηση με το ChatGPT:
• Να γνωρίζουν πώς μπορούν να προσαρμόσουν το ChatGPT για εξατομικευμένη μάθηση.
• Να δημιουργήσουν παραδείγματα χρήσης για εξατομικευμένες μαθησιακές εμπειρίες.

Προκλήσεις και Ευκαιρίες της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση:
• Να αναγνωρίζουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση.
• Να εξετάσουν τρόπους με τους οποίους η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για τη βελτίωση της εκπαίδευσης.
• Να αναγνωρίζουν την κακή χρήση του ChatGPT στην εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το «ChatGPT plagiarism» ενισχύοντας την ικανότητά τους να διαχειρίζονται αυτά τα ζητήματα.

Μελλοντικές Εξελίξεις και Καινοτομία:
• Να γνωρίζουν τις τεχνολογικές εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και να αναλύουν τον αντίκτυπό τους στην εκπαίδευση.
• Να εξερευνήσουν προοπτικές για την καινοτομία στη διαδικασία της μάθησης.

Εφαρμογές στον Πραγματικό Κόσμο:
• Να γνωρίζουν πραγματικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση.
• Να συζητήσουν την επίδραση των τεχνολογιών στο μέλλον της μάθησης και της διδασκαλίας.

.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΚΑΘΗΓ. ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ

Ακαδημαϊκός και Επιστημονικός υπεύθυνος των προγραμμάτων – Διδάσκων & συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού των προγραμμάτων.

ΑΝΑΠ. ΚΑΘΗΓ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΔΑ

Maria Karyda
Ακαδημαϊκός υπεύθυνος των προγραμμάτων.

ΔΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

BSc, MSc, MEd, PhD

Διδάσκων & συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού των προγραμμάτων.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Προγράμματος

 

1.Διαδικασία υλοποίησης της  επιμόρφωσης

Η εξ αποστάσεως ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση (e-Learning), θα στηρίζεται σε μια σύγχρονη και ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα (Moodle) όπου θα βρίσκεται διαθέσιμο για τους συμμετέχοντες το σύνολο του εκπαιδευτικού και του λοιπού υποστηρικτικού υλικού. Η πλατφόρμα αυτή θα μπορεί να υποστηρίζει και την επικοινωνία των εκπαιδευτών με τους εκπαιδευόμενους, την υποβολή των απαραίτητων ασκήσεων και εργασιών, τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της αξιολόγησης κ.ά. Είναι αυτονόητο ότι τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το λοιπό υποστηρικτικό υλικό είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

2. Μέθοδοι υλοποίησης της επιμόρφωσης

Το εκπαιδευτικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί για τη διδακτική στήριξη θα είναι κυρίως:

 • Πλήρες ηλεκτρονικό σύγγραμμα.
 • Παρουσιάσεις power point που θα κατευθύνουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη μελέτη και στην κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού.
 • Σύντομες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και εργασίες.
 • Η μέθοδος εκπαίδευσης είναι η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό υλικό θα διατίθεται σταδιακά, ανά εβδομάδα, ακολουθώντας τη ροή του μαθήματος.
3. Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται από τρία μέρη:

α) Αυτοαξιολόγηση: 5 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχιση, κ.τ.λ.

β) Αξιολόγηση: 1 εργασία ανάπτυξης κάθε μήνα.

γ) Τελική εργασία.

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το αποτέλεσμα των εβδομαδιαίων εργασιών και της τελικής εργασίας. Το πρόγραμμα δεν θα διατηρεί απουσιολόγιο.

Οδηγός Σπουδών

Περίγραμμα Προγράμματος

 

Διδακτική ενότητα 1: Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Βασικές Έννοιες

Περιγραφή:

Αυτή η διδακτική ενότητα προσφέρει μια ευρεία εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και επικεντρώνεται στις βασικές έννοιες που διαμορφώνουν αυτόν τον σημαντικό τομέα. Οι επιμορφούμενοι θα αποκτήσουν κατανόηση για τον ρόλο της ΤΝ στην εκπαίδευση και τον ευρύτερο κόσμο και θα εξερευνήσουν παραδείγματα που αναδεικνύουν τη σημασία της.

Μαθησιακοί Στόχοι:

 • Κατανόηση της έννοιας της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και της ευρύτερης επίδρασής της στην κοινωνία.
 • Αναγνώριση των κύριων τομέων όπου η ΤΝ εφαρμόζεται, όπως η ρομποτική, η αυτοματοποίηση και η επεξεργασία φυσικής γλώσσας.
 • Κατανόηση της σημασίας της μηχανικής μάθησης ως βασικής τεχνικής της ΤΝ και αναγνώριση των εφαρμογών της στην εκπαίδευση.
 • Ανάλυση της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και κατανόηση πώς αυτή η τεχνική εξυπηρετεί τη διαχείριση γλωσσικού περιεχομένου στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο η ΤΝ βοηθά στην προσαρμογή της διαδικασίας εκπαίδευσης στις ατομικές ανάγκες των μαθητών.

Οι παραπάνω μαθησιακοί στόχοι στοχεύουν στην κατανόηση των βασικών αρχών της Τεχνητής Νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης και των εφαρμογών τους στην εκπαίδευση.

Μάθημα 1: Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη

 • Επισκόπηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των βασικών της στόχων.
 • Ανάλυση του ρόλου της ΤΝ στη σύγχρονη κοινωνία και στον τομέα της εκπαίδευσης.
 • Αντιληψη των δυνατοτήτων που προσφέρει η ΤΝ για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Μάθημα 2: Βασικές Έννοιες Τεχνητής Νοημοσύνης

 • Εισαγωγή στη μηχανική μάθηση και την αυτοματοποιημένη μάθηση.
 • Κατανόηση της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και της σημασιολογικής ανάλυσης κειμένου.
 • Εξερεύνηση παραδειγμάτων εφαρμογών, όπως η αναγνώριση προτύπων και η πρόβλεψη, με χρήση ΤΝ.

Μάθημα 3: Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση

 • Ανάλυση πώς η ΤΝ μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Εξερεύνηση παραδειγμάτων προσαρμοσμένης εκπαίδευσης και παροχής ατομικής υποστήριξης σε μαθητές.

Μάθημα 4: Παραδείγματα Εφαρμογών ΤΝ στην Εκπαίδευση

 • Κατανόηση πώς η ΤΝ μπορεί να ενσωματωθεί στον εκπαιδευτικό τομέα.
 • Επισκόπηση διαφορετικών πεδίων όπου η ΤΝ μπορεί να εφαρμοστεί για τη βελτίωση της διαδικασίας της μάθησης.

 

Διδακτική ενότητα 2: Εισαγωγή στο ChatGPT και Βασικές Έννοιες

Περιγραφή:

Σε αυτήν τη διδακτική ενότητα, οι επιμορφούμενοι εισάγονται στον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης και θα εξερευνήσουν τις βασικές έννοιες πίσω από το ChatGPT. Στη διάρκεια αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα αναλύσουν δεοντολογικά διλήμματα που σχετίζονται με τη χρήση της τεχνολογίας ChatGPT και της τεχνητής νοημοσύνης γενικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης. Θα εξετάσουν πώς η ανάπτυξη και η χρήση αυτών των τεχνολογιών μπορεί να επηρεάσει ηθικά και κοινωνικά θέματα, όπως η ιδιωτικότητα των δεδομένων, η διαφοροποίηση, και η αναπαραγωγή των προκαταλήψεων. Τέλος, θα αξιολογήσουν την τεχνολογία ChatGPT και τη χρήση της στον εκπαιδευτικό χώρο από διάφορες οπτικές, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στη μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών.

Μαθησιακοί Στόχοι:

 • Κατανόηση του ChatGPT και των εφαρμογών του.
 • Εξοικείωση με το μοντέλο ChatGPT και τις δυνατότητες του.
 • Γνώση της ιστορικής εξέλιξης του ChatGPT.
 • Δεοντολογικά διλήμματα και αξιολόγηση της επίδρασης της τεχνολογίας στους μαθητές και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Μάθημα 1: Εισαγωγή στο ChatGPT

 • Εισαγωγή στο μάθημα και στις βασικές έννοιες.
 • Ιστορική αναδρομή στην ανάπτυξη του ChatGPT.
 • Παρουσίαση του μοντέλου ChatGPT και των δυνατοτήτων του.

Μάθημα 2: Λειτουργία και Εφαρμογές του ChatGPT

 • Ανάλυση του τρόπου λειτουργίας του ChatGPT.
 • Πρακτικές εφαρμογές του ChatGPT σε διάφορους τομείς.
 • Παραδείγματα χρήσης για δημιουργία κειμένου, απαντήσεις σε ερωτήσεις και περαιτέρω ανάπτυξη ιδεών.

Μάθημα 3: Τεχνητή Νοημοσύνη και ChatGPT στην Εκπαίδευση

 • Ανάλυση του τρόπου που η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει την εκπαίδευση.
 • Οι προκλήσεις και τα οφέλη της ενσωμάτωσης του ChatGPT στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μάθημα 4: Δεοντολογικά διλήμματα και αξιολόγηση της τεχνολογίας

 • Κατανόηση των ηθικών ζητημάτων και ηθικών προκλήσεων που σχετίζονται με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, και ειδικότερα του ChatGPT, στην εκπαίδευση.
 • Δεοντολογικά διλήμματα και αξιολόγηση της επίδρασης της τεχνολογίας στους μαθητές και την εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Διδακτική ενότητα 3: Εφαρμογές του ChatGPT στην Εκπαίδευση

Περιγραφή:

Αυτή η ενότητα εξερευνά τη λειτουργία του ChatGPT και τις διάφορες εφαρμογές του σε διάφορους τομείς, από τη δημιουργία περιεχομένου μέχρι την ανταπόκριση σε ερωτήσεις. Σε αυτήν την ενότητα, οι επιμορφούμενοι θα εξερευνήσουν τον τρόπο προσαρμογής του ChatGPT για εξατομικευμένη μάθηση και τη δημιουργία προσαρμοσμένων μαθησιακών εμπειριών.

Μαθησιακοί Στόχοι:

 • Κατανόηση της δυνατότητας του ChatGPT για δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου.
 • Εξοικείωση με πρακτικές εφαρμογές του ChatGPT σε διάφορους τομείς.
 • Ικανότητα δημιουργίας περιεχομένου, απαντήσεων σε ερωτήσεις και ανάπτυξης ιδεών με τη χρήση του ChatGPT.
 • Εξατομικευμένη Μάθηση με το ChatGPT.
 • Κατανόηση των βασικών αρχών της εξατομικευμένης μάθησης.
 • Εφαρμογή του ChatGPT για την παροχή εξατομικευμένων μαθησιακών εμπειριών.
 • Αντίληψη των προκλήσεων και των πλεονεκτημάτων της εξατομικευμένης μάθησης με τη χρήση του ChatGPT.

Μάθημα 1: Δημιουργία Εκπαιδευτικού Περιεχομένου με το ChatGPT

 • Χρήση του ChatGPT για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου.
 • Παραδείγματα και ιδέες για τη δημιουργία περιεχομένου σε διάφορα μαθησιακά πεδία.

Μάθημα 2: Εξατομικευμένη Μάθηση και Αυτοματοποιημένη Βαθμολόγηση

 • Πώς να αξιοποιήσετε το ChatGPT για την εξατομικευμένη μάθηση.
 • Αυτοματοποιημένη βαθμολόγηση και ανατροφοδότηση με το ChatGPT.

Μάθημα 3: Παροχή Υποστήριξης και Ανατροφοδότησης σε Μαθητές

 • Πώς να χρησιμοποιείτε το ChatGPT για να παρέχετε υποστήριξη και ανατροφοδότηση σε μαθητές.
 • Πρακτικές στρατηγικές για τη βελτίωση της μάθησης μέσω του ChatGPT.

Μάθημα 4: Προηγμένες Εφαρμογές και Προοπτικές

 • Προχωρημένες εφαρμογές του ChatGPT στην εκπαίδευση.
 • Εξερεύνηση προοπτικών για το μέλλον της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Διδακτική ενότητα 4: Καινοτομία στην Εκπαίδευση με την ΤΝ

Περιγραφή:

Στη διδακτική ενότητα 4, οι επιμορφούμενοι θα εξερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) μπορεί να εφαρμοστεί και να καινοτομήσει στον τομέα της εκπαίδευσης. Εστιάζοντας στο ChatGPT, θα αναλύσουν πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο και πώς μπορεί να ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μαθησιακοί Στόχοι:

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως Εκπαιδευτικός Σύμβουλος:

 • Κατανόηση του ρόλου του ChatGPT ως εκπαιδευτικού συμβούλου.
 • Ανάλυση των πεδίων όπου μπορεί να παρέχει υποστήριξη και συμβουλές στους μαθητές.

Ενσωμάτωση του ChatGPT σε Εκπαιδευτικές Πλατφόρμες:

 • Εκμάθηση του API του ChatGPT και της διαδικασίας ενσωμάτωσής του σε διάφορες εκπαιδευτικές πλατφόρμες ή εφαρμογές.
 • Δημιουργία δυνατότητας διαλόγου με το μοντέλο για ερωτήσεις, συζητήσεις και βοήθεια στη μάθηση.

Παιχνιδοποίηση της Εκπαίδευσης με το ChatGPT:

 • Αναγνώριση της σημασίας της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση.
 • Δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών που εκμεταλλεύονται την ΤΝ, ενισχύοντας την μάθηση και το ενδιαφέρον των μαθητών.

Εκπαιδευτικά Chatbots και Προσωπικοί Βοηθοί:

 • Ανάπτυξη εξατομικευμένων εκπαιδευτικών Chatbots με τη χρήση του ChatGPT.
 • Κατανόηση πώς οι προσωπικοί βοηθοί μπορούν να παρέχουν ατομική υποστήριξη στους μαθητές μέσω της ΤΝ.

Μέσα από τα μαθήματα αυτής της ενότητας, οι επιμορφούμενοι θα εξοικειωθούν με την εφαρμογή της ΤΝ, ειδικά με το ChatGPT, στην εκπαιδευτική διαδικασία και θα αναπτύξουν τις δεξιότητες για την καινοτομία και τη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας.

Μάθημα 1: Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως Εκπαιδευτικός Σύμβουλος

 • Πώς ο ChatGPT μπορεί να λειτουργήσει ως εκπαιδευτικός σύμβουλος.
 • Προσαρμογή συμβουλευτικής υποστήριξης σε διάφορα εκπαιδευτικά πεδία.

Μάθημα 2: Ενσωμάτωση του ChatGPT σε Εκπαιδευτικές Πλατφόρμες

 • Εκμάθηση του API του ChatGPT και πώς να το ενσωματώσετε σε διάφορες εκπαιδευτικές πλατφόρμες ή εφαρμογές.
 • Δημιουργία δυνατότητας διαλόγου με το μοντέλο για ερωτήσεις, συζητήσεις και βοήθεια στη μάθηση.

Μάθημα 3: Παιχνιδοποίηση της Εκπαίδευσης με το ChatGPT

 • Χρήση της παιχνιδοποίησης για την ενίσχυση της μάθησης με το ChatGPT.
 • Δημιουργία παιχνιδιών και διαδραστικών δραστηριοτήτων με την χρήση της ΤΝ.

Μάθημα 4: Εκπαιδευτικά Chatbots και Προσωπικοί Βοηθοί

 • Ανάπτυξη εξατομικευμένων εκπαιδευτικών Chatbots.
 • Πώς οι προσωπικοί βοηθοί μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές σε ατομικό επίπεδο.

 

Διδακτική ενότητα 5: Προκλήσεις, Επιπτώσεις και Μελλοντικές Εξελίξεις

Περιγραφή:

Σε αυτήν την ενότητα, οι επιμορφούμενοι θα αναλύσουν τα ηθικά και νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση του ChatGPT στην εκπαίδευση. Τα ζητήματα αυτά περιλαμβάνουν την εκπόνηση των παρακάτω κύριων θεμάτων: κατανόηση ηθικών ζητημάτων, ανίχνευση κακής χρήσης του ChatGPT, ενημέρωση για τον χειρισμό της κακής χρήσης, αναγνώριση νομικών πτυχών και εξερεύνηση τρόπων ασφαλούς χρήσης του ChatGPT.

Μαθησιακοί Στόχοι:

 • Κατανόηση των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση.
 • Κατανόηση του πώς ανιχνεύεται η κακή χρήση του ChatGPT, με εργαλεία όπως το «ChatGPT plagiarism».
 • Ενημέρωση για το πώς αντιμετωπίζεται η κακή χρήση του ChatGPT στην εκπαίδευση.
 • Αναγνώριση των νομικών πτυχών που αφορούν τη χρήση του ChatGPT.
 • Εξερεύνηση τρόπων ασφαλούς χρήσης του ChatGPT στον εκπαιδευτικό χώρο.

Μάθημα 1: Προκλήσεις και Ευκαιρίες της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση

 • Προκλήσεις που σχετίζονται με την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση.
 • Τρόποι με τους οποίους η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αντιμετωπίσει προκλήσεις και να δημιουργήσει ευκαιρίες.

Μάθημα 2: Κακή Χρήση και Προληπτικά Μέτρα με το ChatGPT

 • Προστασία της εκπαιδευτικής διαδικασίας από κακή χρήση του ChatGPT.
 • Παρουσίαση των εργαλείων ανίχνευσης “ChatGPT plagiarism” και πώς λειτουργούν.
 • Συζήτηση περί της σημασίας της πρόληψης και των εργαλείων που βοηθούν στην εξάλειψη αντιγραφής και απάτης.

Μάθημα 3: Ασφάλεια και Αξιοπιστία του ChatGPT στην Εκπαίδευση

 • Ανάλυση των προκλήσεων σχετικά με την ασφάλεια και την αξιοπιστία του ChatGPT.
 • Προβληματισμός για τους περιορισμούς του ChatGPT στην εκπαιδευτική χρήση.
 • Παραδείγματα από πραγματικές περιπτώσεις κακής χρήσης και τρόποι αντιμετώπισής τους..

Μάθημα 4: Μελλοντικές Εξελίξεις και Καινοτομία

 • Εξελίξεις στην τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης και τον αντίκτυπο τους στην εκπαίδευση.
 • Προοπτικές για την καινοτομία στη διαδικασία της μάθησης.

 

Διδακτική ενότητα 6: Θεωρία και Σχεδιασμός Διδακτικών Σεναρίων με τη Χρήση του ChatGPT

Περιγραφή:

Στη διδακτική ενότητα 6, οι επιμορφούμενοι θα εξερευνήσουν τη θεωρία και τη διαδικασία σχεδιασμού διδακτικών σεναρίων που ενσωματώνουν το ChatGPT, με στόχο να κατανοήσουν πώς μπορεί να επιτευχθεί μια πιο δυναμική και ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική διαδικασία.

Μαθησιακοί Στόχοι:

Θεωρία και Σχεδιασμός Διδακτικών Σεναρίων:

 • Κατανόηση της σημασίας των διδακτικών σεναρίων στη διαδικασία της εκπαίδευσης.
 • Μελέτη των βασικών αρχών και τεχνικών σχεδιασμού διδακτικών σεναρίων που ενσωματώνουν το ChatGPT.
 • Ανάλυση προηγούμενων επιτυχημένων παραδειγμάτων διδακτικών σεναρίων που χρησιμοποιούν το ChatGPT.

Δομή και Στοιχεία των Διδακτικών Σεναρίων με το ChatGPT:

 • Καθορισμός των βασικών στοιχείων ενός διδακτικού σεναρίου.
 • Δημιουργία βήμα προς βήμα δομής σεναρίου που ενσωματώνει το ChatGPT για την εκπαίδευση.

Πρακτική Εφαρμογή: Σχεδιασμός του Πρώτου Διδακτικού Σεναρίου:

 • Εφαρμογή των αρχών σχεδιασμού σεναρίων για τη δημιουργία ενός πρώτου διδακτικού σεναρίου με τη χρήση του ChatGPT.

Αξιολόγηση και Βελτίωση των Διδακτικών Σεναρίων:

 • Εξοικείωση με μεθόδους αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των διδακτικών σεναρίων που χρησιμοποιούν το ChatGPT.
 • Αναγνώριση της σημασίας της συνεχούς βελτίωσης των διδακτικών σεναρίων για βέλτιστα αποτελέσματα.

Μέσα από τα μαθήματα αυτής της ενότητας, οι επιμορφούμενοι θα αναπτύξουν τις δεξιότητες σχεδιασμού και εφαρμογής διδακτικών σεναρίων που ενσωματώνουν το ChatGPT, ενισχύοντας την ικανότητά τους να δημιουργούν εκπαιδευτικές εμπειρίες που προάγουν την αποτελεσματική μάθηση.

Μάθημα 1: Θεωρία και Σχεδιασμός Διδακτικών Σεναρίων

 • Εισαγωγή στην έννοια των διδακτικών σεναρίων και της σημασίας τους στην εκπαίδευση.
 • Μελέτη των βασικών αρχών του σχεδιασμού διδακτικών σεναρίων που ενσωματώνουν το ChatGPT.
 • Ανάλυση προηγούμενων επιτυχημένων παραδειγμάτων διδακτικών σεναρίων που χρησιμοποιούν το ChatGPT.

Μάθημα 2: Δομή και Στοιχεία των Διδακτικών Σεναρίων με το ChatGPT

 • Καθορισμός των βασικών στοιχείων ενός διδακτικού σεναρίου.
 • Δημιουργία βήμα προς βήμα δομής σεναρίου που ενσωματώνει το ChatGPT για την εκπαίδευση.

Μάθημα 3: Πρακτική Εφαρμογή: Σχεδιασμός του Πρώτου Διδακτικού Σεναρίου

 • Οδηγοί και βήματα για τη σχεδίαση ενός πρώτου διδακτικού σεναρίου με χρήση του ChatGPT.

Μάθημα 4: Αξιολόγηση και Βελτίωση των Διδακτικών Σεναρίων

 • Μέθοδοι αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των διδακτικών σεναρίων που χρησιμοποιούν το ChatGPT.

 

Διδακτική ενότητα 7: Πρακτική Εφαρμογή με Διδακτικά Σενάρια Χρησιμοποιώντας το ChatGPT – Τελικό project

Περιγραφή:

Στη διδακτική ενότητα 7, οι επιμορφούμενοι θα εφαρμόσουν και θα ενισχύσουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, επικεντρώνοντας στην πρακτική εφαρμογή των διδακτικών σεναρίων που χρησιμοποιούν το ChatGPT. Μέσα από μια σειρά απαιτητικών δραστηριοτήτων και εργασιών, οι επιμορφούμενοι θα σχεδιάσουν, θα υλοποιήσουν και θα αξιολογήσουν ένα πλήρες διδακτικό σενάριο με τη χρήση του ChatGPT.

Μαθησιακοί Στόχοι:

Εφαρμογή Διδακτικών Σεναρίων με το ChatGPT:

 • Κατανόηση της διαδικασίας σχεδιασμού και ανάπτυξης διδακτικών σεναρίων που ενσωματώνουν το ChatGPT.
 • Εξάσκηση στη δημιουργία διαλόγων, ασκήσεων και προβλημάτων με τη χρήση του μοντέλου.

Εφαρμογή του ChatGPT σε Διάφορα Αντικείμενα:

 • Εφαρμογή του ChatGPT σε διάφορα ακαδημαϊκά αντικείμενα όπως μαθηματικά, φυσική, καλλιτεχνικά κ.ά.
 • Δημιουργία διδακτικών σεναρίων που προάγουν την κατανόηση και την εφαρμογή των αντικειμένων μέσω του ChatGPT.

Τελικό Project: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Διδακτικού Σεναρίου με τη Χρήση του ChatGPT:

 • Σχεδίαση και υλοποίηση ενός πλήρους διδακτικού σεναρίου που ενσωματώνει το ChatGPT.
 • Ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης και της ικανότητας σχεδιασμού δομημένης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στην ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι επιμορφούμενοι θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα να αναπτύσσουν και να υλοποιούν διδακτικά σενάρια με τη χρήση του ChatGPT, προάγοντας την ενεργή συμμετοχή των μαθητών και τη διασφάλιση μιας διαδραστικής εκπαιδευτικής εμπειρίας.

Μάθημα 1: Δημιουργία Διδακτικών Σεναρίων με το ChatGPT

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων που ενσωματώνουν το ChatGPT.
 • Πρακτική εξάσκηση στη δημιουργία διαλόγων, ασκήσεων και προβλημάτων με τη χρήση του μοντέλου.

Μάθημα 2: Χρήση του ChatGPT στην Εκπαίδευση σε Διάφορα Αντικείμενα

 • Εφαρμογή του ChatGPT σε διάφορα ακαδημαϊκά αντικείμενα όπως μαθηματικά, φυσική, καλλιτεχνικά κ.ά.
 • Δημιουργία διδακτικών σεναρίων που προάγουν την κατανόηση και την εφαρμογή των αντικειμένων μέσω του ChatGPT.

Τελικό Project: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Διδακτικού Σεναρίου με τη Χρήση του ChatGPT

 • Στο πλαίσιο του τελικού project, οι επιμορφούμενοι του προγράμματος, θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα πλήρες διδακτικό σενάριο που ενσωματώνει το ChatGPT. Αυτό το διδακτικό σενάριο μπορεί να αφορά ένα από τα ακαδημαϊκά αντικείμενα που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος (π.χ. μαθηματικά, φυσική, καλλιτεχνικά, κ.α).