Blockchain Technology

Αίτηση Εγγραφής

Με την εγγραφή σας  μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν και το πρόγραμμα Προχωρημένη Python με εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση (δώρο αξίας 250 ευρώ).

 

 

Περιγραφή

 

Τίτλος Τεχνολογία Blockchain
Title Blockchain Technology
Περίοδος Υλοποίησης  Από 20/5/2024 έως 19/08/2024
Διάρκεια σε Μήνες & ECVET 3 Μήνες

ECVET: 5.2

Ώρες Επιμόρφωσης 130 ώρες
Μέθοδος διδασκαλίας Το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα, χωρίς την υποχρέωση παρακολούθησης διαλέξεων.
Δίδακτρα 350 ευρώ *Ισχύουν 3 δόσεις και εκπτώσεις:

Εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων: έκπτωση 20%

Πρόωρη εγγραφή, δηλαδή πληρωμή τουλάχιστον της 1ης δόσης, έως και 1 μήνα πριν την έναρξη του προγράμματος: έκπτωση 20%

Φοιτητές: έκπτωση 20%

Άνεργοι: έκπτωση 20%

Πολύτεκνοι: έκπτωση 20%

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων: έκπτωση 15%

AMEA: έκπτωση 20%

Με την εγγραφή σας  μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν και το πρόγραμμα Προχωρημένη Python με εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση (δώρο αξίας 250 ευρώ).


Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Το μάθημα Τεχνολογίες Blockchain είναι ένα ολοκληρωμένο online μάθημα για την τεχνολογία blockchain και τις πρακτικές εφαρμογές της. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες πάνω στην τεχνολογία blockchain, ώστε να κατανοούν τα πλεονεκτήματά της και να σχεδιάζουν πρακτικές λύσεις τόσο για επιχειρήσεις όσο και για την δημόσια διοίκηση. Η ύλη χωρίζεται σε 3 διδακτικές ενότητες. Στην πρώτη διδακτική ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας blockchain. Στη δεύτερη διδακτική ενότητα θα μάθουν τα προ απαιτούμενα για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας εφαρμογής blockchain και τις πλέον δημοφιλείς πλατφόρμες. Στην τρίτη διδακτική ενότητα θα μάθουν πώς η τεχνολογία blockchain μπορεί να διαταράξει ή / και να καινοτομήσει τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα και τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Θα εξεταστούν οι υπάρχουσες περιπτώσεις χρήσης όπως τα χρηματοοικονομικά, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τίτλοι ιδιοκτησίας και οι αλυσίδες εφοδιασμού. Το μάθημα Blockchain technology μπορούν να το παρακολουθήσουν απόφοιτοι του τομέα της Πληροφορικής για να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες αλλά και απόφοιτοι άλλων ειδικοτήτων που εργάζονται στους τομείς των χρηματοοικονομικών, τη δημόσια διοίκηση, τις επιχειρήσεις κ.α. για να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες στην τεχνολογία blockchain.

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

1. Γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας blockchain.
2. Γνωρίζουν τις πλατφόρμες blockchainin platforms.
3. Γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα, τις προκλήσεις και τις συνέπειες από την εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain.
4. Γνωρίζουν τα προ απαιτούμενα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών blockchain.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΚΑΘΗΓ. ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ

Ακαδημαϊκός και Επιστημονικός υπεύθυνος των προγραμμάτων.

ΑΝΑΠ. ΚΑΘΗΓ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΔΑ

Maria Karyda
Ακαδημαϊκός υπεύθυνος των προγραμμάτων.

ΔΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

BSc, MSc, MEd, PhD

Διδάσκων & συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού των προγραμμάτων.

ΌΛΓΑ ΘΑΝΟΥ MSc.

Διδάσκουσα & Συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Προγράμματος

 

1.Διαδικασία υλοποίησης της επιμόρφωσης

Η εξ αποστάσεως ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση (e-Learning), θα στηρίζεται σε μια σύγχρονη και ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα (Moodle) όπου θα βρίσκεται διαθέσιμο για τους συμμετέχοντες το σύνολο του εκπαιδευτικού και του λοιπού υποστηρικτικού υλικού. Η πλατφόρμα αυτή θα μπορεί να υποστηρίζει και την επικοινωνία των εκπαιδευτών με τους εκπαιδευόμενους, την υποβολή των απαραίτητων ασκήσεων και εργασιών, τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της αξιολόγησης κ.ά. Είναι αυτονόητο ότι τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το λοιπό υποστηρικτικό υλικό είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

2. Μέθοδοι υλοποίησης της επιμόρφωσης

Το εκπαιδευτικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί για τη διδακτική στήριξη θα είναι κυρίως:

  • Πλήρες ηλεκτρονικό σύγγραμμα.
  • Παρουσιάσεις power point που θα κατευθύνουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη μελέτη και στην κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού.
  • Σύντομες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και εργασίες.
  • Η μέθοδος εκπαίδευσης είναι η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό υλικό θα διατίθεται σταδιακά, ανά εβδομάδα, ακολουθώντας τη ροή του μαθήματος.
3. Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται από τρία μέρη:

α) Αυτοαξιολόγηση: 5 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχιση, κ.τ.λ.

β) Αξιολόγηση: 1 εργασία ανάπτυξης κάθε εβδομάδα.

γ) Τελική εργασία.

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το αποτέλεσμα των εβδομαδιαίων εργασιών και της τελικής εργασίας. Το πρόγραμμα δεν θα διατηρεί απουσιολόγιο.

 

Οδηγός Σπουδών

Περίγραμμα Προγράμματος

Διδακτική Ενότητα  1
Τίτλος Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας blockchain
Περιγραφή Αντικείμενο της πρώτης διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών της τεχνολογίας blockchain. Θα δούμε τις λύσεις που προσφέρουν οι τεχνολογίες blockchain και τους λόγους που έχουν γίνει τόσο δημοφιλείς. Θα γίνει εισαγωγή στους αλγόριθμους και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί, όπως η ασύμμετρη κρυπτογραφία, οι συναρτήσεις σύνοψης και τα δέντρα Merkle. Τέλος, θα παρουσιαστεί το bitcoin και οι βασικές αρχές των κρυπτονομισμάτων.
Σύνολο φόρτου εργασίας επιμορφούμενου/ης σε ώρες 40 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η Ενότητας Σπύρος Κοκολάκης, καθηγητής Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ
Εβδομαδιαίες Συνεδρίες
Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 

Τίτλος συνεδρίας: Εισαγωγή στην τεχνολογία blockchain

Όνομα Διδάσκοντα:

Ιωάννης Στύλιος,  Διδάκτωρ Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2 Τίτλος συνεδρίας: Αλγόριθμοι και τεχνικές

Όνομα Διδάσκοντα:

Σπύρος Κοκολάκης, Καθηγητής Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3 Τίτλος συνεδρίας: Bitcoin και κρυπτονομίσματα

Όνομα Διδάσκοντα:

Ιωάννης Στύλιος,  Διδάκτωρ Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4 Τίτλος συνεδρίας: Οι καινοτομίες της τεχνολογίας blockchain και οι εφαρμογές τους

Όνομα Διδάσκοντα:

Ιωάννης Στύλιος,  Διδάκτωρ Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ

 

Διδακτική Ενότητα  2
Τίτλος Πλατφόρμες blockchain
Περιγραφή

 

Παρουσιάζονται οι κυριότερες πλατφόρμες που προσφέρουν τη βάση για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία μιας εφαρμογής blockchain.
Σύνολο φόρτου εργασίας επιμορφούμενου/ης σε ώρες 30 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η Ενότητας

 

Μαρία Καρύδα,  Αναπ. καθηγήτρια Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ
Εβδομαδιαίες Συνεδρίες
Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 

Τίτλος συνεδρίας: Εισαγωγή στις πλατφόρμες blockchain

Όνομα Διδάσκοντα:

Ιωάννης Στύλιος,  Διδάκτωρ Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 

Τίτλος συνεδρίας: Ethereum

Όνομα Διδάσκοντα:

Ιωάννης Στύλιος,  Διδάκτωρ Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3 Τίτλος συνεδρίας: Έξυπνα συμβόλαια και η γλώσσα solidity

Όνομα Διδάσκοντα:

Σπύρος Κοκολάκης, Καθηγητής Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ

Διδακτική Ενότητα  3
Τίτλος Εφαρμόζοντας τις τεχνολογίες blockchain: Πλεονεκτήματα, προκλήσεις και προοπτικές
Περιγραφή

 

Θα δούμε τον τρόπο που η τεχνολογία blockchain μπορεί να διαταράξει ή / και να καινοτομήσει τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα και τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Θα εξεταστούν οι υπάρχουσες περιπτώσεις χρήσης όπως τα χρηματοοικονομικά, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τίτλοι ιδιοκτησίας και οι αλυσίδες εφοδιασμού. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι προκλήσεις και οι προοπτικές του blockchain
Σύνολο φόρτου εργασίας επιμορφούμενου/ης σε ώρες 40 ώρες
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η Ενότητας

 

Σπύρος Κοκολάκης, καθηγητής Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ
Εβδομαδιαίες Συνεδρίες
Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 

Τίτλος συνεδρίας: Ανάπτυξη εφαρμογών blockchain: Εργαλεία και αρχιτεκτονικές

Όνομα Διδάσκοντα:

Ιωάννης Στύλιος,  Διδάκτωρ Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 

Τίτλος συνεδρίας: Εφαρμογή των τεχνολογιών blockchain στη σύγχρονη οικονομία

Όνομα Διδάσκοντα:

Ιωάννης Στύλιος,  Διδάκτωρ Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3 Τίτλος συνεδρίας: blockchain και ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Όνομα Διδάσκοντα:

Σπύρος Κοκολάκης, Καθηγητής Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4 Τίτλος συνεδρίας: Προκλήσεις και προοπτικές

Όνομα Διδάσκοντα 

Ιωάννης Στύλιος,  Διδάκτωρ Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ