Προγραμματισμός με Python

Αίτηση εγγραφής

Παράταση εγγραφών έως 10/6/2024.

 

 

Περιγραφή

 

Τίτλος Προγραμματισμός με τη γλώσσα Python
Title Python Programming
Περίοδος Υλοποίησης Από 20/5/2024 έως 19/07/2024
Διάρκεια σε Μήνες ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

2 Μήνες

ECVET: 4

Ώρες Επιμόρφωσης 80 ώρες
Μέθοδος διδασκαλίας Το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα, χωρίς την υποχρέωση παρακολούθησης διαλέξεων
Δίδακτρα 120 ευρώ *Ισχύουν 3 δόσεις και εκπτώσεις:

Εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων: έκπτωση 20%

Πρόωρη εγγραφή, δηλαδή πληρωμή τουλάχιστον της 1ης δόσης, έως και 1 μήνα πριν την έναρξη του προγράμματος: έκπτωση 20%

Φοιτητές: έκπτωση 20%

Άνεργοι: έκπτωση 20%

Πολύτεκνοι: έκπτωση 20%

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων: έκπτωση 15%

AMEA: έκπτωση 20%

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος «Προγραμματισμός με τη γλώσσα Python» είναι η επιμόρφωση φοιτητών/φοιτητριών και επαγγελματιών στην γλώσσα προγραμματισμού Python. Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν προχωρημένα θέματα του προγραμματισμού, ενώ με το πέρας του προγράμματος θα είναι σε θέση να αναπτύξουν δικά τους προγράμματα. Θα δούμε διάφορες δομές δεδομένων, έλεγχο ροή προγραμμάτων, συναρτήσεις και πως δουλεύουμε με αρχεία και εξαιρέσεις καθώς και με κλάσεις και αντικείμενα. Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν βιβλιοθήκες της Python (Pandas, NumPy, Matplotlib), θα μάθουν να κάνουν Προεπεξεργασία Δεδομένων (Data Munging), Οπτικοποίηση Δεδομένων (Data Visualization) και Περιγραφικές Αναλύσεις (Descriptive Analytics). Όλα αυτά μέσα από πρακτική εφαρμογή και ένα τελικό project σε γλώσσα Python.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να πιστοποιηθεί ως προγραμματιστής της γλώσσας Python. Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης και σε επαγγελματίες που θέλουν να βελτιώσουν τις αντίστοιχες γνώσεις τους, κατόχους πτυχίου ή τελειόφοιτους που θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα ως προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς που θέλουν να παρακολουθήσουν ένα state-of-the-art πρόγραμμα για μοριοδότηση σε ΙΕΚ, ΣΔΕ κ.λπ.

 

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση:

 1. Να χρησιμοποιούν τη γλώσσα προγραμματισμού Python.
 2. Nα είναι εξοικειωμένοι με έννοιες και τον τρόπο λειτουργείας της Python.
 3. Να κατανοούν τους τύπους δεδομένων (αριθμητικούς και αλφαριθμητικούς), την έννοια των μεταβλητών, να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκες, κ.α.
 4. Να προγραμματίζουν και να κατανοούν βασικά προγράμματα σε γλώσσα Python.
 5. Nα είναι εξοικειωμένοι με έννοιες και τον τρόπο λειτουργείας της Python σε προχωρημένα θέματα.
 6. Να κατανοούν τις Δομές Δεδομένων (Λίστες, πλειάδες και λεξικά).
 7. Να προγραμματίζουν δηλώσεις if, while και for loops.
 8. Να δουλεύουν με συναρτήσεις.
 9. Να μάθουν να δουλεύουν με αρχεία.
 10. Να δουλευουν με βιβλιοθήκες της Python (Pandas, NumPy, Matplotlib).
 11. Να κάνουν Προεπεξεργασία Δεδομένων (Data Munging), Οπτικοποίηση Δεδομένων (Data Visualization) και Περιγραφικές Αναλύσεις (Descriptive Analytics).
 12. Να δουλεύουν με κλάσεις και αντικείμενα.

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΚΑΘΗΓ. ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ

Ακαδημαϊκός και επιστημονικός υπεύθυνος των προγραμμάτων.

ΑΝΑΠ. ΚΑΘΗΓ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΔΑ

Maria Karyda
Ακαδημαϊκός υπεύθυνος των προγραμμάτων.

ΔΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

BSc, MSc, MEd, PhD

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος – Διδάσκων & συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού των προγραμμάτων.

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης Προγράμματος

 

1.Διαδικασία υλοποίησης της  επιμόρφωσης

Η εξ αποστάσεως ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση (e-Learning), θα στηρίζεται σε μια σύγχρονη και ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα (Moodle) όπου θα βρίσκεται διαθέσιμο για τους συμμετέχοντες το σύνολο του εκπαιδευτικού και του λοιπού υποστηρικτικού υλικού. Η πλατφόρμα αυτή θα μπορεί να υποστηρίζει και την επικοινωνία των εκπαιδευτών με τους εκπαιδευόμενους, την υποβολή των απαραίτητων ασκήσεων και εργασιών, τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της αξιολόγησης κ.ά. Είναι αυτονόητο ότι τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το λοιπό υποστηρικτικό υλικό είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

2. Μέθοδοι υλοποίησης της επιμόρφωσης

Το εκπαιδευτικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί για τη διδακτική στήριξη θα είναι κυρίως:

 • Πλήρες ηλεκτρονικό σύγγραμμα.
 • Παρουσιάσεις power point που θα κατευθύνουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη μελέτη και στην κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού.
 • Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με βιντεοδιαλέξεις.
 • Σύντομες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και εργασίες.
 • Η μέθοδος εκπαίδευσης είναι η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό υλικό θα διατίθεται σταδιακά, ανά εβδομάδα, ακολουθώντας τη ροή του μαθήματος.
3. Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

Η μέθοδος αξιολόγησης θα αποτελείται από τρία μέρη:

α) Αυτοαξιολόγηση: 5 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχιση, κ.τ.λ.

β) Αξιολόγηση: 1 εργασία ανάπτυξης κάθε εβδομάδα.

γ) Τελική εργασία.

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το αποτέλεσμα των εβδομαδιαίων εργασιών και της τελικής εργασίας. Το πρόγραμμα δεν θα διατηρεί απουσιολόγιο.

Οδηγός Σπουδών

Περίγραμμα Προγράμματος

Διδακτική Ενότητα  1
Τίτλος Προγραμματισμός με Python (Βιβλιοθήκες, δομές δεδομένων, έλεγχος ροής, Πίνακες και Διανύσματα).
Περιγραφή

 

Θα γίνει εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Python.
Θα δούμε διάφορες Δομές Δεδομένων όπως: Λίστες, Πλειάδες και Λεξικά. Θα δούμε τεχνικές για έλεγχο ροή των προγραμμάτων με if, else και else if statement. Θα δούμε εργαλεία, τεχνικές και τεχνολογίες της Python ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν το μέγιστο όφελος.
Σύνολο φόρτου εργασίας επιμορφούμενου/ης σε ώρες 40
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η Ενότητας Μαρία Καρύδα, Αναπ. καθηγήτρια Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ
Εβδομαδιαίες Συνεδρίες
Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 

Τίτλος συνεδρίας: Εισαγωγή στην Python.

 Όνομα Διδάσκοντα:

Ιωάννης Στύλιος,  Διδάκτωρ Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 

Τίτλος συνεδρίας: Σύνταξη της Python, Βιβλιοθήκες, τύποι δεδομένων, τελεστές και μεταβλητές.

Όνομα Διδάσκοντα:

Ιωάννης Στύλιος,  Διδάκτωρ Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 

Τίτλος συνεδρίας: Δομές Δεδομένων(Λίστες, Πλειάδες και Λεξικά).

Όνομα Διδάσκοντα

Ιωάννης Στύλιος,  Διδάκτωρ Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 

Τίτλος συνεδρίας: Έλεγχος ροής – Πίνακες και Διανύσματα.

Όνομα Διδάσκοντα:

Ιωάννης Στύλιος,  Διδάκτωρ Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ

 

Διδακτική Ενότητα  2
Τίτλος Προχωρημένος προγραμματισμός στην Python (Loops, Συναρτήσεις, Data Munging, Data Visualization και Περιγραφικές Αναλύσεις).
Περιγραφή

 

Στην παρούσα διδακτική ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να προγραμματίζουν με Βρόγχους επανάληψης (Loops), Συναρτήσεις (δομή και χρήση συναρτήσεων) και η χρήση αρχείων (κειμένου και δυαδικών) καθώς και η διαχείριση εξαιρέσεων καθώς και κλάσεις και αντικείμενα. θα δούμε επίσης τη βιβλιοθήκη Pandas, η οποία παρέχει δομές δεδομένων όπως: σειρές (series) και πλαίσια δεδομένων (data frames). Τέλος, θα δούμε πως μπορούμε να κάνουμε οπτικοποίηση δεδομένων. 
Σύνολο φόρτου εργασίας επιμορφούμενου/ης σε ώρες 40
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η Ενότητας

 

Σπύρος Κοκολάκης, καθηγητής Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ
Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5 Τίτλος συνεδρίας: Βρόγχοι επανάληψης (Loops) – Σειρές και Data frames.

 Όνομα Διδάσκοντα

Ιωάννης Στύλιος,  Διδάκτωρ Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ

Εβδομαδιαία Συνεδρία 6 Τίτλος συνεδρίας: Οπτικοποίηση Δεδομένων – Συναρτήσεις.

Όνομα Διδάσκοντα

Ιωάννης Στύλιος,  Διδάκτωρ Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ

Εβδομαδιαία Συνεδρία 7 Τίτλος συνεδρίας: Οπτικοποίηση Δεδομένων II – Αρχεία

 Όνομα Διδάσκοντα

Ιωάννης Στύλιος,  Διδάκτωρ Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ

Εβδομαδιαία Συνεδρία 8 Τίτλος συνεδρίας: Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Object-Oriented Programming) – Τελική εργασία (Mini project).

Όνομα Διδάσκοντα:

Ιωάννης Στύλιος,  Διδάκτωρ Τμ. Μηχ/κών ΠΕΣ