19 Αυγούστου, 2023

Καθηγητές

Δρ Σπυρίδων Κοκολάκης

Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ο Δρ Σπύρος Κοκολάκης είναι Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κατέχει Πτυχίο Πληροφορικής και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις εξής περιοχές: Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, Πληροφοριακή Ιδιωτικότητα, Τεχνολογίες Blockchain. Έχει διατελέσει Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Web page: https://rb.gy/6ltml

 Δρ Μαρία Καρύδα 

Maria Karyda

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η Δρ Μαρία Καρύδα είναι διδάκτωρ στη Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, M.Sc. στα Πληροφοριακά Συστήματα και B.Sc. Πληροφορική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα. Σήμερα είναι Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc in Information and Communication Systems, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ελλάδα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα βρίσκονται στους τομείς της διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών, της ευαισθητοποίησης και του πολιτισμού και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Έχει προσφέρει αρκετούς προσκεκλημένους ομιλητές στον τομέα της διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε διεθνή θερινά σχολεία. Έχει επίσης συνεργαστεί ως εμπειρογνώμονας σε θέματα ασφάλειας και σύμβουλος με διάφορους οργανισμούς και ινστιτούτα, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια δημόσιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, του (ENISA), του Ελληνικού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ), του Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, το Ταμείο Ελληνικών Αρχαιολογικών Εισπράξεων, η Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Αθηνών, καθώς και με ιδιωτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η INFO-QUEST και η Ελληνική Λαχεία Α.Ε.

Η Δρ. Καρύδα έχει συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα Ε&Α, συμπεριλαμβανομένων του EU Project ManyLaws Project, του FP7 Project RESPONSIBILITY (Αριθμός έργου 321489), του 6ου προγράμματος πλαισίου EC SERENITY «System Engineering for Security and Dependability» (IST-027587) και του προγράμματος IST (IST-2000-29518), σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα (πρόγραμμα DAMES-T χρηματοδοτούμενο από την Ελληνική Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το Συμβούλιο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της Τουρκίας), καθώς και σε εθνικά ερευνητικά προγράμματα (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, Αρχιμήδης) χρηματοδοτείται από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

Το δημοσιευμένο έργο της περιλαμβάνει περισσότερα από 60 άρθρα με κριτές σε διεθνή περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, καθώς και κεφάλαια σε βιβλία στους τομείς της ασφάλειας των πληροφοριών και της ιδιωτικής ζωής. Υπηρετεί επίσης ως κριτής σε πολλά επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει στην Επιτροπή Προγράμματος πολλών διεθνών συνεδρίων. Είναι μέλος της ACM, IEEE, AIS και της Ελληνικής Εταιρείας Υπολογιστών.

Web page: https://shorturl.at/ghyzP

 

Δρ Ιωάννης Στύλιος

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Δρ Ιωάννης Στύλιος εργάζεται ως διδάσκων και συγγραφέας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου e-Learning. Επίσης, είναι Ερευνητής στο Info-Sec-Lab του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι συγγραφέας αρκετών βιβλίων και διδακτικών συγγραμμάτων (Εκδότες: Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και έχει δημοσιεύσει αρκετές εργασίες σε διεθνή και ευρωπαϊκά επιστημονικά συνέδρια με κριτές και σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού αντίκτυπου. Έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ερευνητικά έργα στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

Σπουδές:

  • Διδακτορικό (Όμοφωνα Άριστα – Yποτροφία Αριστείας ΕΛΙΔΕΚ) σε Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη των Δεδομένων, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Σπύρου Κοκολάκη, στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (ΜΠΕΣ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα ΜΠΕΣ.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής (Master of Education) στην Διδακτική των θετικών Επιστημών και των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση από το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  • Πτυχίο Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (dit.uoi.gr/alumni).

Ο Ιωάννης έχει λάβει αρκετές διακρίσεις και βραβεία και τα πιο πρόσφατα είναι τα ακόλουθα:

  • 2020: Χρηματοδότηση σχεδίου μεταφοράς τεχνολογίας. Το σχέδιο μεταφοράς τεχνολογίας, από το διδακτορικό του Ιωάννη, διακρίθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και την επιτροπή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Χρηματοδότηση 12.000€.
  • 2019: Υποτροφία Αριστείας για Έρευνα. Χρηματοδότηση από την πράξη «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση τους νέους ερευνητές-Κύκλος Β» του προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης». Επίσης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποσό υποτροφίας 15.000€. Συνολική χρηματοδότηση έργου 41.000€. Ο Ιωάννης έγραψε την πρόταση έργου, σε συνεργασία με τον καθηγητή Σπύρο Κοκολάκη, η οποία βασίστηκε στα ευρήματα και τα αποτελέσματα του διδακτορικού του.
  • 2017: Υποτροφία Αριστείας για Διδακτορική Διατριβή. Ο Ιωάννης διακρίθηκε στις υποτροφίες του ΕΛΙΔΕΚ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας) μεταξύ 2.144 υποψηφίων διδακτόρων (ποσοστό αποδοχής περίπου 20%, χρηματοδότηση 23.500 €).

 

Web page: https://shorturl.at/ehKR9
My LinkedIn: https://goo.gl/owRjmE
My ResearchGate: https://goo.gl/tpgcct

Όλγα Θάνου MSc.

Διδάσκουσα και Συγγραφέας

Η Όλγα Θάνου είναι Διδάσκουσα και Συγγραφέας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στα Προγράμματα Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning).
Το Μεταπτυχιακό της είναι στην Επιστήμη των Υπολογιστών (Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα) από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η Όλγα παρακολούθησε το τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών στη σχολή Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης κάτοχος Πτυχίου Τεχνολογίας Γεωπονίας από το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης .
Η Όλγα έχει δημοσιεύσει αρκετές ερευνητικές εργασίες σε Διεθνή & Ευρωπαϊκά Επιστημονικά Συνέδρια με Κριτές και σε Περιοδικά με υψηλό αντίκτυπο. Τα τελευταία 15 χρόνια, έχει εργαστεί σε πολλά συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικά έργα που απαιτούν γνώση της επιστήμης των υπολογιστών και της διοίκησης.