Οι Αιτήσεις του 9ου κύκλου έχουν ξεκινήσει.

Το πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει μια σειρά Επιμορφωτικών Προγραμμάτων στις Σύγχρονες Τεχνολογίες με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Πρόκειται για State-of-the-Art προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Απονέμονται αναγνωρισμένα πιστοποιητικά επιμόρφωσης από το πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Επιμορφωτικά Προγράμματα:
o Data Science with R
o Blockchain Technology
o Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού
o Προγραμματισμός με Python
Οι Αιτήσεις του 90υ κύκλου έχουν ξεκινήσει.
Έναρξη μαθημάτων 12 Σεπτεμβρίου 2022.