5 Ιανουαρίου, 2020

Εγγραφές & Δίδακτρα

Εγγραφή στα Επιμορφωτικά Προγράμματα

Η εγγραφή στα Επιμορφωτικά Προγράμματα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής. Η εγγραφή και η καταβολή των αντίστοιχων διδάκτρων, γίνεται το αργότερο 7 μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων του Επιμορφωτικού Προγράμματος  που αφορά.­­

Δίδακτρα

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει επιμορφωτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, καταβάλλοντας παράλληλα κάθε προσπάθεια ώστε να διατηρήσει το σχετικό κόστος για τους/τις επιμορφούμενους/ες, όσο το δυνατό χαμηλό. Αυτό αντανακλάται στο ύψος των διδάκτρων, αλλά και στην ισχύουσα κάθε φορά εκπτωτική πολιτική.

Τα δίδακτρα των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων καλύπτουν όλα τα έξοδα εγγραφής, συμμετοχής στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και δραστηριότητες, παροχής εκπαιδευτικού υλικού, (αυτο-)αξιολόγησης, απονομής Πιστοποιητικού, και της συνολικής διοικητικής & τεχνικής υποστήριξης των επιμορφούμενων.

Κατηγορίες εκπτώσεων κατά την τρέχουσα περίοδο*.

Αναζητήστε στις περιγραφές των μαθημάτων τις εκπτώσεις που ισχύουν στο καθένα.

 • Εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων: έκπτωση 20%
 • Πρόωρη εγγραφή, δηλαδή πληρωμή τουλάχιστον της 1ης δόσης, έως και 1 μήνα πριν την έναρξη του προγράμματος: έκπτωση 20%
 • Φοιτητές: έκπτωση 20%
 • Άνεργοι: έκπτωση 20%
 • Πολύτεκνοι: έκπτωση 20%
 • Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων: έκπτωση 15%
 • ΑΜΕΑ: έκπτωση 20%
 • Με την εγγραφή σας στα προγράμματα “Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ChatGPT) στην Εκπαίδευση”, “ChatGPT Expert User: Εργαλεία και Εφαρμογές” και “Επιστήμη των Δεδομένων με τη γλώσσα R” μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν και το πρόγραμμα Τεχνολογία Blockchain (δώρο αξίας 350 ευρώ).
 • Δωρεάν ένα επιπλέον πρόγραμμα για όσους/ες έχουν παρακολουθήσει ήδη (επί πληρωμή) 3 προγράμματα.

*Οι εκπτωτικές κατηγορίες δε λειτουργούν συνδυαστικά και αθροιστικά.

Τρόποι καταβολής διδάκτρων

Η καταβολή των διδάκτρων μπορεί γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

 • Με κατάθεση σε τράπεζα / Πληρωμή με χρήση Web Banking
 • Με πληρωμή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας

Το σύστημα πληρωμών μέσω κάρτας, που χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υποστηρίζει τη χρήση των καρτών Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro και American Express.
Η εξόφληση με κατάθεση σε τράπεζα / Πληρωμή με χρήση Web Banking μπορεί να ενέχει έξοδα τραπέζης, τα οποία επιβαρύνουν τον/την επιμορφούμενο/η. Επικοινωνήστε με την Τράπεζά σας για σχετική ενημέρωση.

Δόσεις

Η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνεται είτε εφάπαξ είτε σε 2 ή 3 δόσεις ανάλογα με τη διάρκεια των προγραμμάτων.

Επιστροφή διδάκτρων

Σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης δεν προβλέπεται επιστροφή διδάκτρων, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας και με βάση τους ισχύοντες Όρους Συμμετοχής.